ไลออน พิชิต ชูเอกวงศ์ นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รันตโกสินทร์) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รันตโกสินทร์) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี

ไลออน พิชิต ชูเอกวงศ์ นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) พร้อมด้วย ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล ประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ และสมาชิกสโมสรไลออนส์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อม ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‘รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน’ โดยร่วมกับ คุณสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) และคณะ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากกรมป่าไม้ บางเขน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในท้องถิ่น ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ร่วมปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี’ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ แข็งแรงทนต่อภูมิอากาศและมีอายุยืน ได้แก่ ต้นพยุง มะค่า ต้นสัก เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าทดแทน และเพิ่มต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งคำนึงถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศหมุนเวียน […]