1to5Pianos

ฮาร์ดร็อคพัทยาจัดกิจกรรมสอนเปียโน ดนตรีสร้างสุข เปียโนสร้างสมาธิ

ฮาร์ดร็อคพัทยาจัดกิจกรรมสอนเปียโน ดนตรีสร้างสุข เปียโนสร้างสมาธิ

ประเทศไทย พัทยา – วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ฮาร์ดร็อคพัทยาร่วมกับมูลนิธิตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์จัดกิจกรรมสอนเปียโนในรูปแบบ วัน ทู ไฟว์ เปียโน (1 to 5 Piano) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนนักเรียนทั้งหมดรวมกว่า 110 คน จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นำโดยทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครฮาร์ดร็อคพัทยา นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฮาร์ดร็อคพัทยาได้มีการจัดกิจกรรมสอนเปียโนให้แก่เพื่อนพนักงานและครอบครัวของพนักงาน กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมฟิลล์มอร์ โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชน เพื่อนพนักงานและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่นเปียโนในรูปแบบ วัน ทู ไฟว์ เปียโน เป็นการบรรเลงเปียโนด้วยการไล่นิ้วมือตามตัวเลข 1 ถึง 5 แทนตัวโน้ตสากล เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้ฝึกสามารถเล่นเปียโนได้ง่ายขึ้น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิการกุศล […]