AED

บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ ในโครงการ Happy Heart ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา

บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ  ในโครงการ Happy Heart ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา

ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณกัณตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ หรือ AED จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 792,000 บาท ในโครงการ Happy Heart ให้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล โดยมี คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และคุณปิติพร ชุติสิริวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ […]