Agility

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นำในดัชนีวัดประสิทธิภาพทางระบบโลจิสติกส์ของ Agility

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำในดัชนีด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคะแนนสูงกว่าตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคอื่น ๆ ในดัชนี Agility Emerging Markets Logistics Index ประจำปีที่ 11 ซึ่งเป็นดัชนีวัดศักยภาพทางการแข่งขันเมื่อประเมินจากจุดแข็งด้านระบบโลจิสติกส์และคุณสมบัติพื้นฐานในการทำธุรกิจ ภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและข้อได้เปรียบสำคัญ ได้ทำให้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศอยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนี โดยเป็นรองยักษ์ใหญ่อย่างจีน (อันดับ 1) และอินเดีย (อันดับ 2) ดัชนีดังกล่าวได้จัดอันดับประเทศทั้งหมด 50 ประเทศ โดยดูจากปัจจัยที่ดึงดูดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ตัวกลางระหว่างผู้นำเข้าและส่งออก สายการเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ดำเนินการขนส่งและผู้กระจายสินค้าทางอากาศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน อินโดนีเซีย (อันดับ 4) มาเลเซีย (อันดับ 5) ไทย (อันดับ 9) และเวียดนาม (อันดับ 11) มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง ขณะที่ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 22 ในดัชนี้ปีนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน บริษัทผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกเวียดนามเป็นประเทศที่บริษัทจะย้ายไปหากต้องหยุดดำเนินกิจการในจีน เมื่อปีที่แล้ว ผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ 56% […]

ศาลสหรัฐตัดสินให้ Agility ชนะคดี หลังถูก KGL ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท

ศาลสหรัฐตัดสินให้ Agility ชนะคดี หลังถูก KGL ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท

ศาลรัฐเพนซิลเวเนียพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ Agility ชนะคดี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ Agility ชนะคดี จากกรณีที่ Agility ส่งจดหมายแจ้งเบาะแสแก่รัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาที่ระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัท KGL กับหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่าน KGL และ Agility ต่างเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ทำสัญญากับรัฐบาลสหรัฐ KGL ได้ฟ้องร้อง Agility ข้อหาหมิ่นประมาทในปี 2555 โดยศาลชั้นต้นตัดสินให้ Agility ชนะคดี หลังจากนั้น KGL ได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนียได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของ KGL ในการพิพากษายกฟ้อง ศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนียยืนยันตามข้อสรุปของศาลชั้นต้นว่า “ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง KGL กับหน่วยงานของอิหร่านเป็นความจริง” คำพิพากษาของศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนียถือเป็นชัยชนะของผู้ที่นำข้อมูลภายในองค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการทำสัญญากับรัฐบาล ศาลสูงยืนยันสิ่งที่ศาลชั้นต้นค้นพบว่า จดหมายที่ Agility ส่งไปยังสำนักงานและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของสาธารณชน และกล่าวถึงการกระทำของภาครัฐมากกว่า ส่วนข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง KGL กับหน่วยงานของอิหร่านไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็น ศาลชั้นต้นยกคำร้องของ KGL ในปี 2561 หลังจากที่มีคำตัดสินว่า KGL ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำของ […]