ajinomoto cooking club อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ

อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ เปิดครัวต้อนรับคณะทีมงานจาก สพฐ.

สุรเดช เธียไพรัตน์ (แถวหน้า, ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมต้อนรับ สุรศักดิ์ อินศรีไกร (แถวหน้า, ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมกิจกรรมเรียนทำอาหาร เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรเด็ด รวมถึงหลักโภชนาการและการจัดการเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของสพฐ.ต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างสรรค์ “สังคมกินดีมีสุข” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “อายิโนะโมะโต๊ะ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” ที่กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะยึดมั่นเสมอมา กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ครัวอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ อาคารศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

อายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเมนูสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “เคล็ด (ไม่) ลับ มัดใจลูกค้า” เพื่อพัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจ ตลอดจนเรียนรู้เคล็ดลับมัดใจลูกค้าผ่านเมนูสร้างอาชีพยอดนิยมที่หลากหลาย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ณ “อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” โดยมี ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย (กลาง) อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดกิจกรรม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริม “สังคมกินดีมีสุข” ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” ที่เรายึดมั่นเสมอมา