Baidu Access

ไป่ตู้ แอคเซส จับมือศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ก้าวสู่ที่หนึ่งให้บริการสื่อสารการตลาดจีน

ไป่ตู้ แอคเซส จับมือศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ก้าวสู่ที่หนึ่งให้บริการสื่อสารการตลาดจีน

ไป่ตู้ แอคเซส จับมือศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน วางแผนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจไทย เตรียมดันสินค้าและบริการไปยังตลาดจีนตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการขยายองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และชี้เป้าการเติบโต นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน และประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์บริการธุรกิจไทย-จีน ภายใต้หอการค้าไทย-จีน และไป่ตู้แอคเซส ได้มีการวางแผนและวางยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน โดยทั้งสองฝ่ายที่ต่างมีความโดดเด่น มีศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้าถึงความสำเร็จอย่างแท้จริงจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานมาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธส่งต่อไปยังผู้ประกอบการ เราทราบดีว่าการทำการค้ากับประเทศจีนมีมาอย่างยาวนาน และมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปี ยิ่งในปีนี้มีหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางด้านการเงินที่พัฒนามากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เนื่องด้วยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปี 2560 ไทยขยับขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีนในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย-จีน เท่ากับ 73,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 11.91 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยไทยส่งออกไปจีน 29,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.6% และนำเข้าจากจีนประมาณ 44,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.2% นับว่าเป็นมูลค่าทางการค้า […]

ไป่ตู้ แอคเซส เตรียมขยายแผนงาน รับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนลุยอาเซียน

ไป่ตู้ แอคเซส เตรียมขยายแผนงาน รับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนลุยอาเซียน

ไป่ตู้ แอคเซส เตรียมวางแผนขยายธุรกิจด้านวางแผนการใช้สื่อโฆษณาจีนออนไลน์ รับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในอาเซียนมากขึ้น ไทย และ สิงคโปร์ โดดเด่น นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาสูงสุด นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย กล่าวว่า “การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลต่อโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวในอาเซียน โดยเฉพาะด้านการแข่งขันในเรื่องการทำตลาด ด้วยความที่ประเทศอาเซียนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้จึงแตกต่างกัน โดยทางไป่ตู้ แอคเซส วางแผนที่จะเป็นศูนย์กลางในการเป็นที่ปรึกษาวางแผนการใช้สื่อโฆษณาจีนออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทั้งชาวไทย และกลุ่มผู้ประกอบการใน AEC (Asean Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบันเที่ยวบินที่เชื่อมจีนและอาเซียนมีกว่า 1,000 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยตลอดปี 2560 มีจำนวนคนจีนมาเที่ยวไทย 9.5 ล้านคน จะเห็นได้ว่ามีโอกาสในการขยายตลาดทั้งด้านสินค้า และบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อีกมาก รวมถึงประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย,ลาว, เมียนมา, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ก็ต่างมีจำนวนของนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไปสูงขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน สิ่งที่น่าจับตาของปีนี้คือเทรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ […]

ไป่ตู้ แอคเซส ชี้สื่อออนไลน์ดึงนักท่องเที่ยว FIT จีนมาไทยเพิ่มขึ้นปี 2018

ไป่ตู้ แอคเซส ชี้สื่อออนไลน์ดึงนักท่องเที่ยว FIT จีนมาไทยเพิ่มขึ้นปี 2018

ไป่ตู้ แอคเซส มั่นใจกลุ่ม FIT ( นักท่องเที่ยวอิสระจีน) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ในปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนยังให้ความสนใจ เตรียมกลยุทธ์การตลาดตั้งแต่ต้นปี คาดสิ้นปีจะสามารถเพิ่มรายได้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการณ์ที่ปรับตัวเร็ว เข้าหาลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ประเทศมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ประเทศได้ราว 20% ของรายได้มวลรวมประเทศ ซึ่งในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าเป็นอีกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเรียกได้ว่าเป็นเหตุปัจจัยให้มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือร่วมใจกันกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ต่างพึงพอใจอย่างมาก จากการรายงานสรุปว่าในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยราว 9 ล้านคน ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 400 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเองก็พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ FIT หรือ Free and Independent Traveler (นักท่องเที่ยวแบบอิสระ) ที่กินส่วนแบ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปต่างประเทศทั้งหมดถึงร้อยละ 42% ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป สามารถค้นหาข้อมูลและวางแผนการเดินทางด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ“ โดยจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT คือ เน้นต้องการการท่องเที่ยวแบบอิสระ […]

ขยายฐานลูกค้า

ขยายฐานลูกค้า

มุ่งจับกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยว และโรงแรมมาสักพักจนอยู่ตัว ตอนนี้ พัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ “ไป่ตู้ แอคเซส” ที่ปรึกษาธุรกิจและการสื่อสารออนไลน์ตลาดจีนครบวงจร เร่งขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเอสเอ็มอี เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายย่อยหันมาสนใจทำตลาดกลุ่มนี้อย่างคึกคัก โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่น และเครื่องสำอาง ที่แว่วว่ามาแรงแซงโค้งกว่ากลุ่มอื่นๆ

‘ไป่ตู้’ ชี้ จีนไม่หนีไทย ท่องเที่ยวยังคึกคัก แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือชาวจีนตามเทรนด์ ‘เที่ยวอิสระด้วยตัวเอง’

‘ไป่ตู้’ ชี้ จีนไม่หนีไทย ท่องเที่ยวยังคึกคัก แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือชาวจีนตามเทรนด์ ‘เที่ยวอิสระด้วยตัวเอง’

ไป่ตู้ แอคเซส ที่ปรึกษาทางการตลาดจีนครบวงจรในประเทศไทย เผยสถิติเทรนด์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวจีนเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำการตลาด และแนวทางเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการณ์ไทยเพื่อเตรียมรับมือกำลังซื้อจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ไป่ตู้ แอคเซส เปิดเผยว่า “ ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน ในปี 2559 นั้น มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยจำนวน 8,221,916 คน จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 29,530,503 คน คิดเป็นอัตราการเติบโต 12.5% จากปี 2558 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีนไม่คึกคักเท่ากับปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 57% เนื่องมาจากการกวาดล้างทัวร์ผิดกฎหมาย และบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยเริ่มคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ ทำให้สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได้น้อยลง นอกจากนี้ไป่ตู้ แอคเซส ยังได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสถิตินักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยโดยแบ่งตาม อายุ, รายได้, เพศ และเมืองต้นทางที่นักท่องเที่ยวมาอีกด้วย โดยชาวจีนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่มากกว่า 55% มีรายได้สูงมากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี และการใช้จ่ายใช้สอยของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงอยู่ที่ประมาณ 66% ต่อ 34% นักท่องเที่ยวสามอันดับแรกมาจากมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนประเภท FIT […]