BBG

ราชเทวีคลินิก ร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี สานต่อพระดำริ พระองค์ภาฯ เปิดตัวโครงการ “BBG – Boost Your Confidence Project” มอบโอกาส สร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ แด่นักกีฬาเยาวชน

ราชเทวีคลินิก ร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี สานต่อพระดำริ พระองค์ภาฯ เปิดตัวโครงการ “BBG – Boost Your Confidence Project” มอบโอกาส สร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ แด่นักกีฬาเยาวชน

ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา พัฒนาสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพ และลดปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงทรงมีพระดำริในการริเริ่มโครงการจนเกิดเป็นสโมสรกีฬาบีบีจีในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสานต่อพระดำริ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ราชเทวีคลินิก จึงได้ร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดตัว โครงการ “BBG Boost Your Confidence Project” เพื่อปรับภาพลักษณ์ สร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้นักกีฬาในสโมสรคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการ “BBG Boost Your Confidence Project” นี้เป็นการลงนามโดยคุณรสสุคนธ์ พะยาลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด (ราชเทวีคลินิก) กับ คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป […]