BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ

ภาพข่าว : BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ

ภาพข่าว : BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 57 คน จากโรงเรียนวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เข้าชมนิทรรศการเหรียญของพ่อ รวมทั้งเพลิดเพลินกับนิทรรศการบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิต สังคม และศิลปวัฒนธรรม ผ่านเทคโนโลยี 4 มิติ เมื่อเร็วๆนี้ …………………………………………..