BEM ชวนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพข่าว: BEM ชวนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพข่าว: BEM ชวนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมชวนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 50 คน จากโรงเรียนวัดวิมุตยาราม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มีชีวิต สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ส่งท้ายด้วยพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เพลิดเพลินกับการเดินป่า ตื่นเต้นกับเสียงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ และยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ……………………………..