BrandKU

BrandKU EXT ดึง เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ขวัญใจมหาชนในยุค 90 จัดกิจกรรม Let’s BACK TO THE 90’s รายได้มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

BrandKU EXT ดึง เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ขวัญใจมหาชนในยุค 90 จัดกิจกรรม Let’s  BACK TO THE 90’s รายได้มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างต่อเนื่องกับ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ หรือหน้ากากอัศวิน จากรายการ The Mask Singer ซีซั่น 2 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Let’s BACK TO THE 90’s หนึ่งในกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “แบรนด์ผู้นำ” BrandKU EXT ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง กับเหล่า CEO ผู้นำองค์กรกว่า 80 คน พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อมูลนิธิกระจกเงา ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร “แบรนด์ผู้นำ” BrandKU EXT คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “หลักสูตร Brand KU นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างภาพลักษณ์แห่งการเป็นผู้นำแก่เหล่าผู้บริหารหรือ CEO สร้างกระบวนการในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน โดยหัวใจของการสร้างแบรนด์ที่ดี คือการเป็นผู้ให้หรือการตอบแทนสังคมและประเทศชาติ อย่างกิจกรรม Let’s BACK TO THE 90’s ถือเป็นหนึ่งใน […]