CIBA

CIBA_มธบ.ชี้ยุคโควิด-19 หลักสูตรการเรียนการสอนไทยต้องเปลี่ยน

CIBA_มธบ.ชี้ยุคโควิด-19 หลักสูตรการเรียนการสอนไทยต้องเปลี่ยน

CIBA_มธบ.ชี้ยุคโควิด-19 หลักสูตรการเรียนการสอนไทยต้องเปลี่ยน CIBA มธบ. เดินหน้าปรับทุกหลักสูตรเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์–ออฟไลน์ ระบุยุคโควิด-19 เน้นเรียนสอนเฉพาะออนไลน์หรือออฟไลน์ 100% ไม่ได้ ต้องเรียนรู้แบบผสมผสาน ชี้เรียนออนไลน์ไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เด็กไทยที่ชอบปฏิสัมพันธ์ แนะหน่วยงานรัฐส่งเสริมเรียนออนไลน์ เป็นห่วงนักศึกษาต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสอนแบบออนไลน์ในช่วงภาวะการณ์เช่นนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ทุกคณะ ทุกหลักสูตรต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น วิทยาลัย CIBA มธบ. ได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ มาช่วยทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอน ไม่ว่าจะเป็น Zoom Video Conferencing, Google Meet, Microsoft Team, Google classroom, Google docs และGoogle Sheets รวมถึงการไลฟ์สด การอัดคลิปวิดีโอ ทางมหาวิทยาลัยมีการอบรมคณาจารย์ถึงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว […]

นศ. CIBA มธบ.เจ๋ง คว้าชนะเลิศประกวดเรียงความ-อันดับ2สุนทรพจน์ ด้านวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8

นศ. CIBA มธบ.เจ๋ง คว้าชนะเลิศประกวดเรียงความ-อันดับ2สุนทรพจน์ ด้านวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8

นศ. CIBA มธบ.เจ๋ง คว้าชนะเลิศประกวดเรียงความ-อันดับ2สุนทรพจน์ ด้านวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8 ทุกกิจกรรม ล้วนเป็นเวทีแห่งโอกาสและการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)ที่นอกจากมุ่งการจัดการเรียนการสอน ให้เชี่ยวชาญทั้งปฏิบัติ รู้ลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการในวิชาชีพแล้วนั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของตน ล่าสุด CIBA มธบ. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะอนุกรรมการวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ใช้ทักษะการใช้ภาษาไทย ถ่ายทอดความคิดและมุมมองของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งหวังจุดประกายสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา โดยการแข่งขันครั้งนี้ น.ส.ผกามาศ ขุนเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ.เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเขียนเรียงความ และ น.ส.กานติมา คุ้มวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดสุนทรพจน์ […]

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จับมือ The Cloud และ SCATH จัดเวทีแนะวิธีเล่าเรื่องให้ปัง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจคอกาแฟ หวังอนาคตเกิด Coffee Ecosystem

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จับมือ The Cloud  และ SCATH จัดเวทีแนะวิธีเล่าเรื่องให้ปัง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจคอกาแฟ หวังอนาคตเกิด Coffee Ecosystem

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จับมือ The Cloud และ SCATH จัดเวทีแนะวิธีเล่าเรื่องให้ปัง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจคอกาแฟ หวังอนาคตเกิด Coffee Ecosystem ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบกtารและบุคลากรแห่งอนาคต (DPU X) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.)เปิดเผยว่า DPU X ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จัดงาน Playfessional ในหัวข้อ Thailand Coffee Fest SCATH & The Cloud การเล่าเรื่องสู่การสร้าง Ecosystem โดยมีนายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งบริษัทคลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด หรือเว็บไซด์ The Cloudและนายบริรักษ์ อภิขันติกุล (บิ๊ก) เจ้าของร้าน School Coffee หนึ่งในสมาชิกสมาคมกาแฟพิเศษไทย(Special Coffee Association of Thailand : SCATH) เป็นวิทยกร […]

วพ.เชตุพน- วท.อี.เทค คว้าแชมป์แข่งตอบปัญหาทางบัญชี

วพ.เชตุพน- วท.อี.เทค คว้าแชมป์แข่งตอบปัญหาทางบัญชี

วพ.เชตุพน- วท.อี.เทค คว้าแชมป์แข่งตอบปัญหาทางบัญชี รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีจาก CIBA_มธบ. ปิดฉากการแข่งขันปีที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับทุนเรียนฟรี จาก CIBA_มธบ. จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จ.ชลบุรี ประกอบด้วยนางสาวอมลวรรณ มณเฑียรเงิน นางสาวนารีลักษณ์ วรรณโวหาร และนายปฏิภาณ ทรัพย์ทวีปัญญา ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 2 เป็นทีมคว้ารางวัลชนะเลิศระดับ ปวส.ไปครอง ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับ ปวช.ตกเป็นของทีมจากวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ ประกอบด้วย นางสาวเขมิกา สุขโรจน์ ปวช. 3 นางสาวสะกีนะฮ์ กสิบุตร ปวช.2 และ นางสาวอารียา อ่อนนิ่ม ปวช.3 ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม […]

CIBA_มธบ. ผนึก นิติ-เศรษฐศาสตร์ บูรณาการข้ามศาสตร์ บ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการแบบครบเครื่อง ปั้นนักศึกษาสตาร์ทอัพรู้รอบด้าน

CIBA_มธบ. ผนึก นิติ-เศรษฐศาสตร์ บูรณาการข้ามศาสตร์ บ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการแบบครบเครื่อง ปั้นนักศึกษาสตาร์ทอัพรู้รอบด้าน

CIBA_มธบ. ผนึก นิติ-เศรษฐศาสตร์ บูรณาการข้ามศาสตร์ บ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการแบบครบเครื่อง ปั้นนักศึกษาสตาร์ทอัพรู้รอบด้าน ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากผลความสำเร็จของโครงการCIBA Mini Capstoneที่ได้ปลูกฝังแนวคิดและจิตวิญญาณความเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่ปีแรกและเข้มข้นขึ้นในทุกปีของการศึกษา ส่งผลให้ทีมนักศึกษาของธุรกิจบัณฑิตย์คว้ารางวัลระดับประเทศจากการแข่งขันในหลายรายการ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ปี 2562 (Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA) ด้วยผลงานแอพพลิเคชั่น “J-Elder” ซึ่งช่วยผู้สูงอายุหางานได้ตรงตามคุณสมบัติ ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการให้ขยายการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น สำหรับปีที่ 2 แนวทางการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้กับนักศึกษามีเข้มข้นมากกว่าเดิม โดยโครงการ “CIBA Mini Capstone 2020 : Startup Teams & the Coach”ในปีนี้ จะเน้นพัฒนาทักษะเชิงบูรณาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแบบครบเครื่อง โดยนำศาสตร์สำคัญที่สตาร์ทอัพจำเป็นต้องรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาผ่านทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญ […]

CIBA_มธบ.เปิดผลวิจัยปัจจัยกระทบต่อราคาหุ้น IPO

CIBA_มธบ.เปิดผลวิจัยปัจจัยกระทบต่อราคาหุ้น IPO

CIBA_มธบ.เปิดผลวิจัยปัจจัยกระทบต่อราคาหุ้น IPO ‘วิ่ง’ หรือ ‘นิ่ง’ เกิดจากเหตุใด CIBA_มธบ. เปิดเผยผลการศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในการเสนอขายครั้งแรก (IPO Underpricing) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบจาก “กลไกภายนอก” และ “กลไกภายใน” ก่อนนำไปสู่การวางแผนทางธุรกิจและนำไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นผลิตนักวิจัยทางด้านบัญชีที่มีมุมมองด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเน้นให้นักศึกษาปริญญาเอกทำวิจัยงานเกี่ยวกับบัญชีที่จะแก้ปัญหาหรือมีประเด็นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อวิจัย “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในการเสนอขายครั้งแรก (IPO Underpricing)ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยนางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ นักศึกษาปริญญาเอกของเรา ซึ่งนำประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ และนำปัญหาที่พบในการทำงานมาค้นคว้าวิจัยหาคำตอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นไอพีโอ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก ดังนั้น ไอพีโอของประเทศไทยจึงเติบโตตามไปด้วย แต่ตลาด MAI (Market for Alternative Investment ) กับตลาด SET(Stock Exchange of Thailand) […]

CIBA มธบ. เผยผลวิจัย “พฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนท์” ชี้คนกรุงติดซีรีย์หนึบ ดูก่อนนอน 3-4 ชม./วัน

CIBA มธบ. เผยผลวิจัย “พฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนท์” ชี้คนกรุงติดซีรีย์หนึบ ดูก่อนนอน 3-4 ชม./วัน

CIBA มธบ. เผยผลวิจัย “พฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนท์” ชี้คนกรุงติดซีรีย์หนึบ ดูก่อนนอน 3-4 ชม./วัน ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ หรือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ คนทุกเพศทุกวัยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ติดต่อสื่อสารกันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ Facebook หรือ Line มากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และสร้างสิ่งใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาสมาร์ทโฟนให้รองรับเทคโนโลยีตามความต้องการของมนุษย์ด้วย ทั้งนี้ จากตัวเลขผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย จะเห็นได้ว่ามีผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทยจำนวน 47 ล้านคน และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านมือถือจำนวน 34 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม ดร.ศิริเดช กล่าวว่า ช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคน จะอยู่ในช่วงปีพ.ศ.2524-2543 ซึ่งคนที่เกิดในช่วงนั้นจะเรียกว่า Generation Y […]

CIBA มธบ.เผยผลสำรวจ 4 ปัจจัย ที่ Beauty Influencers มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของสาวๆ

CIBA มธบ.เผยผลสำรวจ 4 ปัจจัย ที่ Beauty Influencers มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของสาวๆ

CIBA มธบ.เผยผลสำรวจ 4 ปัจจัย ที่ Beauty Influencers มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของสาวๆ ชี้ บุคลิกภาพนำโด่ง ตามด้วยความน่าเชื่อถือ รูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอ แนะ ผปก.จัดทำสื่อออนไลน์เนื้อหาเข้าใจง่าย Influencers มีความน่าเชื่อถือ รีวิวสม่ำเสมอและไม่โฆษณาเกินจริง ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย พบว่า ปี 2562 ธุรกิจเครื่องสำอางและสกินแคร์เป็นธุรกิจรุ่งที่มาแรงเป็นอันดับ 3 และยังคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอางของไทยปี 2562-2566 จะเติบโตราว 7.14% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ของนายศุภวัฒน์ ทองดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มธบ. โดยสำรวจในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน […]

CIBA มธบ. เผยสตาร์ทอัพกว่า90 % ทั่วโลกล้มเหลว

CIBA มธบ. เผยสตาร์ทอัพกว่า90 % ทั่วโลกล้มเหลว

CIBA มธบ. เผยสตาร์ทอัพกว่า 90 % ทั่วโลกล้มเหลว 3 อันดับแรก ด้านไอที ก่อสร้าง และอุตสาหกรรม เหตุเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วและขาดประสบการณ์ แนะจะให้รอดต้องออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และมาแรงในยุคนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านไอที เช่น การคิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่จากรายงานของ Worldwide Business startup by Moya k. ในเว็บไซต์ Moyak.com ในปี 2019 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทั่วโลก พบว่า ธุรกิจที่เกิดใหม่มีจำนวน 137,000 รายต่อวัน หรือประมาณ 50 ล้านรายต่อปี แต่มีอัตราการล้มเหลวถึง 90 % มีเพียง […]

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

ข่าวดีสำหรับเด็กบัญชีทั้งประเทศ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้พัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางบัญชีและประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 608,419 […]

1 2 3 4