csr

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 10”

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 10”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้อื่นๆที่น่าสนใจในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน ให้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” เข้าสู่ปีที่ 7

NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” เข้าสู่ปีที่ 7

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไฟฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 71 ” ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเบื้องต้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับสมาชิกในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของพลังงานที่มีอยู่จำกัด

NPS ร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้ชุมชน

NPS ร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้ชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมปีใหม่ของหน่วยงานและสถานที่ราชการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นการร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนเมื่อเร็วๆนี้

NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน

NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมอบก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน และสนับสนุนโรงเรือน รวมทั้งนำสมาชิกกลุ่มฯ ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เมื่อเร็วๆนี้

NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล

NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไป-กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย

โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยแก่กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำไปใช้ช่วยชีวิตประชาชนที่ประสบเหตุจากอุบัติเหตุ หรือกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายพิพัฒน์ บุญแสน ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

NPS มอบความสุขแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

NPS มอบความสุขแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่โรงเรียน 20 โรงเรียน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดทักษะการเรียน มอบจักรยาน, อุปรณ์การเรียน, ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ, ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นการให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาชุมชนต่อไป

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก มร. มูราด บราห์มิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน พร้อมคณะผู้บริหาร นำเงินบริจาค ส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนจากทั่วประเทศซื่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่กำลังรอผ่าตัดอยู่ และเพื่อสนันสนุนการพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบติงานผ่าตัดหัวใจเด็กของสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี แพทย์หญิงกัญญลักษณ์ เทศสนธิ กุมารแพทย์ โรคหัวใจ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เมื่อเร็วๆ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน คุณสุพรรษา คุ้มบุ่งค้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร โทร. 0 2 115 3333 ต่อ 6100 อีเมล์: H8422-MK@accor.com

NPS สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

NPS สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและบรรเทาอัคคีภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่ อ.สนามชัยเขตและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ในการให้บริการประชาชนในชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้

NPS สนับสนุนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. ประจำปี 2562

NPS สนับสนุนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2562 โดยร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและกำจัดวัชพืชในคลองท่าลาด ณ วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

1 2 3 34