Denali

วิวาห์หวานในสวน

วิวาห์หวานในสวน

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่าง นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ (บุตรีของนายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ – พ.ญ. จินดา เทียมประเสริฐ) กับ นายพิเศก อินทรครรชิต (บุตรชายของนางพจนีย์ อินทรครรชิต) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านวิเศษนิยม ซอยสุขุมวิท 79 บรรยากาศสวนในบ้านอันร่มรื่นแสนหวาน ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของญาติและเพื่อนฝูงคนสนิท