depa

มาดามแมงโก้ เกษตร 4.0 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปรายใหญ่ในภาคเหนือ คว้าแชมป์นักธุรกิจนวัตกรรม NSP INNOVATION AWARDS 2020 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มาดามแมงโก้   เกษตร 4.0 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปรายใหญ่ในภาคเหนือ คว้าแชมป์นักธุรกิจนวัตกรรม NSP INNOVATION AWARDS 2020 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เกษตรกร4.0 เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภายใต้แบรนด์ มาดามแมงโก้ ( Madame Mango ) นายราเมศ รัตยันตรกร เสนอแนวคิดเด็ดทำตลาดแบบ “Triple O” (3โอ) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นำธุรกิจฝ่าทางตันแก้ปัญหาธุรกิจเกษตรให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมชูแนวคิดเติบโตแบบยั่งยืนด้วย”รักในท้องถิ่น หรือ โลคัล เลิฟ” คว้าแชมป์ชนะเลิศ นักธุรกิจนวัตกรรม รางวัล NSP INNOVATION AWARDS 2020 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่และสำคัญที่สุดทางธุรกิจนวตกรรมของภาคเหนือ พร้อมเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคขึ้นเวทีชิงแชมป์ระดับประเทศต่อไป นายราเมศ รัตยันตรกร ผู้ก่อตั้งบริษัท มาดามแมงโก้ จำกัด เกษตรกรผู้ไม่ย่อท้อจากจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสินค้าเกษตรของไทย ด้วยแนวคิดสินค้าเกษตร 4.0 นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจยกระดับการผลิต ทั้งกระบวนการ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า พร้อมโชว์หมัดเด็ดเอาชนะใจกรรมการ ด้วยแผนดำเนินธุรกิจ สร้างการรับรู้ และทำการตลาดแบบ “Triple O” (3โอ) ซึ่งให้ความหมายถึง Online การทำธุรกิจหลักผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ, OEM การรับผลิตและแปรรูปผลไม้ภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้า […]

คณะ ICT มหิดล ร่วมกับ DEPA เปิดอบรมหลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

คณะ ICT มหิดล ร่วมกับ DEPA เปิดอบรมหลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

✨ หลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”✨ เพื่อผลักดันนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในทักษะด้าน Cyber Security ผ่านการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน–หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 . เน้นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs . 📌กำหนดการ อบรมทุกวันเสาร์ตามกำหนดการของแต่ละรุ่น เวลา 9.00 – 16.00 น. แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ในรูปแบบ Online 2 วัน และ On-site 1 วัน สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Cyber Security ของคณะ ICT เริ่มอบรม 29 สิงหาคม […]

โอกาสดีเยาวชนไทยคว้าประสบการณ์ทำงานระดับโลก“เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

โอกาสดีเยาวชนไทยคว้าประสบการณ์ทำงานระดับโลก“เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 –10 เมษายน 2564 ร่วมส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยและคนไทยที่มีความรู้ความสามารถกล้าแสดงออก ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการ ภายใต้โครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงบนเวทีระดับโลก ทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับตะวันออกกลาง ได้นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย และสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนชาวต่างชาติ พร้อมฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาราบิกในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่รับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังได้รับค่าตอบแทนให้ด้วย โครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” (THAILAND PAVILION AMBASSADOR) มีกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม–24 เมษายน 2563 โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18-30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และหากมีความรู้ภาษาอาราบิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ที่สำคัญต้องมีทักษะทางการสื่อสารมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การเป็นตัวแทนของประเทศไทย มีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ […]

“ดีป้า” พร้อมส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก หนุน EATLAB สตาร์ทอัพ ผู้ช่วยธุรกิจอาหาร บริการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยสมองกลอัจฉริยะ

“ดีป้า” พร้อมส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก หนุน EATLAB สตาร์ทอัพ ผู้ช่วยธุรกิจอาหาร บริการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยสมองกลอัจฉริยะ

ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่าตัวเลขอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และกำลังถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงในทุกแพลตฟอร์มของชีวิตปัจจุบัน แม้จะเป็นปัจจัยสี่ที่ผู้บริโภคต้องการ แต่ผู้ประกอบการอาหารก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่าง EATLAB ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านอาหารที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยสมองกลอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ไปจนถึงบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้ในเชิงลึก เพิ่มยอดขายสินค้า และสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า ได้เซ็นต์สัญญามอบทุน ให้กับ EATLAB ในโครงการ Digital Startup Fund ระยะการก่อตั้งธุรกิจ (S2) ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (AgTech) เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย ส่งเสริมผู้ผลิตอาหารไทยให้กลายเป็นผู้นำ และให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทาง ดีป้า […]

“depa” visiting 4 community enterprises of Phichit, adapt an IoT application for better life of Thais community.

“depa” visiting 4 community enterprises of Phichit, adapt an IoT application for better life of Thais community.

Digital Economy Promotion Agency or depa, visiting Phichit province to monitor the progress of the community enterprise project, which is promoted and supported under measures for the application of digital technology and innovation for rural communities (depa Digital Transformation Fund for Community) to strengthen the 4 community enterprises in Phichit province as follow; Boonma Lom […]

“ดีป้า” ลงพื้นที่ ตามติดคืบหน้า 4 วิสาหกิจชุมชน จ.พิจิตร หนุนประยุกต์ใช้ไอโอที ควบคู่การเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

“ดีป้า” ลงพื้นที่ ตามติดคืบหน้า 4 วิสาหกิจชุมชน จ.พิจิตร หนุนประยุกต์ใช้ไอโอที ควบคู่การเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล   เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 4 วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบุญมาล้อม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน, วิสาหกิจชุมชนแก้วไทยวิสาหกิจเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยตอรัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก ซึ่งนำเทคโนโลยี ไอโอที (IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งในการควบคุมการเจริญเติบโต และ คุณภาพของผลผลิตภายในชุมชน ที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนลดต้นทุนและการสูญเสียผลผลิตได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ภารกิจหลักของดีป้าคือส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน แต่จะไม่มองแค่ภาพใหญ่ระดับประเทศเท่านั้น ในภาคประชาชนกว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศเอง ก็ควรได้รับการส่งเสริมไปควบคู่กัน […]

“ดีป้า” โชว์ผลงาน GBDi ไตรมาสแรก อบรมเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 200 คน ผุดเว็บไซต์บิ๊กดาต้าปลายปี 62 เตรียมขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน

“ดีป้า” โชว์ผลงาน GBDi ไตรมาสแรก อบรมเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 200 คน  ผุดเว็บไซต์บิ๊กดาต้าปลายปี 62 เตรียมขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน

9 ธันวาคม 2562, อาคารดีป้าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute : GBDi) ภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผย ไตรมาสแรก เปิดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 200 คน ผุดเว็บไซต์บิ๊กดาต้าปลายปี 2562 ลุยขับเคลื่อนบิ๊กดาต้าภาครัฐ 3 กลุ่ม เตรียมระดมกำลังให้เต็มอัตราต้นปี 2563 พร้อมขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi ว่า หลังจากเปิดตัวสถาบันฯ ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ GBDi ดำเนินโครงการด้านข้อมูลแล้วเสร็จ 16 โครงการจาก 32 โครงการ โดยตั้งเป้าหมายภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563 ต้องดำเนินโครงการทั้งหมด 40 […]

ดีป้า สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอพฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค

ดีป้า สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี  ส่งแอพฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค

ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเกือบทุกมิติในสังคม รวมถึงบริการทางด้านสุขภาพ กำลังจะเปลี่ยนภาพจาก การผูกติดกับร้านขายยา เมื่อเกิดอาการ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ก็จะหาซื้อยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน ที่มักพบเพียงเภสัชกรแขวนป้ายและให้ คนเฝ้าร้าน ขายยาตามความเคยชิน โดยที่ไม่มีความรู้อะไรมากนัก ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน คือ ด้านสุขภาพ (HealthTech) ล่าสุดได้ให้ทุน Digital Startup เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการที่ดีจากร้านขายยาคุณภาพ ผ่าน WebApp “PHARMCARE (ฟาร์มแคร์)”ตัวช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า มุ่งมั่นส่งเสริมการบริการทางสุขภาพที่ดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน จึงได้เซ็นสัญญามอบทุนสนับสนุน ให้กับ PHARMCARE ซึ่งเป็น Digital Startup ด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ช่วยยกระดับการบริการสุขภาพที่ดีจากร้านขายยาคุณภาพ โดยประชาชนสามารถปรึกษาและรับคำแนะนำจากเภสัชกรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่ควรได้รับ “PHARMCARE เป็นเหมือนผู้ช่วยแนะนำร้านขายยาคุณภาพในรูปแบบ Smart Healthy เพื่อให้เราค้นหา และเข้าถึงร้านขายยาที่ได้คุณภาพ มีเภสัชกรที่มีความรู้ […]

ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2019 ยอดผู้เข้าร่วมงานสองวันกว่าสองแสนคน วันที่สามยังคึกคัก ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีสุดล้ำ

ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2019 ยอดผู้เข้าร่วมงานสองวันกว่าสองแสนคน วันที่สามยังคึกคัก ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีสุดล้ำ

30 ตุลาคม 2562, กรุงเทพมหานคร – บรรยากาศงาน ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2019 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ยอดรวม 2 วันกว่า 2 แสนคน เข้าสู่วันที่สามผู้คนยังคงให้ความสนใจและเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เติมเต็มแนวคิดประสบการณ์ดิจิทัล โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ พบการบรรยายโดย Mike Walsh นักพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต และ นักพูดอีกมากมาย รวมถึงการเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มโค้ดดิ้งกับเกมหมูป่า ปิดท้ายวันที่สามโดยวงไอดอล “Fever” ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่าบรรยากาศการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019:ASEAN Connectivity ยังมีผู้คนหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้ สำหรับภาพรวมกิจกรรมของเมื่อวาน (29 ตุลาคม 2562) มีผู้สนใจมาร่วมงานมากกว่าวันแรก […]

ดีป้า มอบโล่รางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน Coding ในงาน DTBB2019

ดีป้า มอบโล่รางวัลห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน Coding ในงาน DTBB2019

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space Development รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค 10 รางวัล และระดับประเทศ 2 รางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 2 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” เมื่อเร็วๆ นี้

1 2 3 7