Elements of Silk 4

Elements of Silk 4 มนต์เสน่ห์ลายศิลป์ ยลถิ่น 4 หัตถกรรมแห่งไหม

Elements of Silk  4  มนต์เสน่ห์ลายศิลป์  ยลถิ่น 4 หัตถกรรมแห่งไหม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน Elements of Silk 4 มนต์ เสน่ห์ลายศิลป์ ยลถิ่น 4 หัตถกรรมแห่งไหม เป็นงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณภาพส่งออก จาก 4 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด จะนำผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าเฉพาะถิ่นมาจำหน่ายและจัดแสดง อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ จากจังหวัดขอนแก่น ผ้าแพรวา จากกาฬสินธุ์ ผ้าไหมลายสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด และเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย สินค้า OTOP ชวนชิม อาหารอีสานลือชื่อ เช่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง หม่ำ ปลาส้ม สมุนไพรแปรรูป ของใช้ของตกแต่ง คุณภาพส่งออก เป็นต้น ชมนิทรรศการวิถีไหม 4 จังหวัดสู่สากล เรียนรู้วิธีการทอผ้าไหม ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการทอผ้า การเลี้ยงไหม การสาวไหม เป็นต้น พบปะพูดคุย เจรจาธุรกิจ กับผู้ผลิตผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง กิจกรรมนาทีทอง นาทีช้อป สินค้าราคาถูก […]