Embassy Office Parks REIT

Embassy Office Parks REIT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบ 2019-20 อัตราการให้เช่าพื้นที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,630 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบ 2019-20 อัตราการให้เช่าพื้นที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,630 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2019 Michael Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy EIT กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง พร้อมประกาศการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา ตามพันธสัญญาของเราที่จะจัดหาพื้นที่สำนักงานระดับเวิลด์คลาสให้แก่ผู้เช่าทั่วโลก บริษัททั่วโลกยังคงต้องการพนักงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะสูง และสนใจเทคโนโลยี โดยมีต้นทุนแรงงานที่เหมาะสม และสิ่งนี้จะยังคงผลักดันให้เกิดความต้องการพื้นที่สำนักงานในอินเดีย และพื้นที่เช่าในพอร์ทการลงทุนของเราอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ เราหันมาให้ความสนใจในการรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงิน” การกระจายหุ้น คณะกรรมการของบริษัท Embassy Office Parks Management Services Private Limited (‘EOPMSPL’) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT ประกาศการกระจายหุ้นมูลค่า 4,630 ล้านรูปี หรือ 6.00 รูปีต่อหน่วยลงทุนในไตรมาส […]

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ ได้แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 การกระจายหุ้น คณะกรรมการของบริษัท Embassy Office Parks Management Services Private Limited (‘EOPMSPL’) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT ประกาศการกระจายหุ้นประจำไตรมาสมูลค่า 4,167 ล้านรูปี หรือ 5.4 รูปีต่อหน่วยลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการกระจายหุ้นคือวันที่ 21 สิงหาคม 2019 และการกระจายหุ้นจะมีขึ้นในวันที่หรือก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2019 Michael Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy REIT กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของเราหลังการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 […]

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ ได้แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 การกระจายหุ้น คณะกรรมการของบริษัท Embassy Office Parks Management Services Private Limited (‘EOPMSPL’) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT ประกาศการกระจายหุ้นประจำไตรมาสมูลค่า 4,167 ล้านรูปี หรือ 5.4 รูปีต่อหน่วยลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการกระจายหุ้นคือวันที่ 21 สิงหาคม 2019 และการกระจายหุ้นจะมีขึ้นในวันที่หรือก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2019 Michael Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy REIT กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของเราหลังการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 […]

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบ 2019-20 พร้อมประกาศกระจายหุ้น 4,167 ล้านรูปี

Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ ได้แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 การกระจายหุ้น คณะกรรมการของบริษัท Embassy Office Parks Management Services Private Limited (‘EOPMSPL’) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT ประกาศการกระจายหุ้นประจำไตรมาสมูลค่า 4,167 ล้านรูปี หรือ 5.4 รูปีต่อหน่วยลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการกระจายหุ้นคือวันที่ 21 สิงหาคม 2019 และการกระจายหุ้นจะมีขึ้นในวันที่หรือก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2019 Michael Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy REIT กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของเราหลังการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 […]