Face Shield

โมเดอร์นฟอร์มส่งมอบหน้ากาก Face Shield แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ

โมเดอร์นฟอร์มส่งมอบหน้ากาก Face Shield แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสังคม และเป็นแรงสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการ ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เชิญชวนพนักงานที่มีจิตอาสามาร่วมแรงร่วมใจจัดทำหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตากสิน เขตสวนหลวง สถานีตำรวจภูธรบางพลี โมเดอร์นฟอร์มขอส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็ว #ร่วมสู้ไปด้วยกัน #fightCOVID19together

“ไฮ-เจ็ท” ส่งต่อน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 บริจาค Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

“ไฮ-เจ็ท” ส่งต่อน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 บริจาค Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

รายงานข่าวจาก บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ ภายใต้แบรนด์ Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) “ที่ 1 เรื่องงานพิมพ์” นำโดย นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจผลิต Face Shield เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้ทำการส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 17 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร 4. สาธารณสุขอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 5. โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 6. โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฝาละมี จังหวัดพัทลุง 9. […]

มั่นคงฯ มอบความห่วงใย ผลิต Face Shield ช่วย จนท.จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19

มั่นคงฯ มอบความห่วงใย ผลิต Face Shield ช่วย จนท.จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19

บมจ.มั่นคงเคหะการ ผนึกกำลังพนักงาน ผลิต Face Shield ป้องกันใบหน้า 5,000 ชิ้น มอบให้ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19 นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ บมจ.มั่นคงเคหะการ ได้เห็นถึงความสำคัญของทุกหน่วยงานในสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ ในการนี้บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกหน่วยงาน พร้อมส่งมอบความห่วงใยจากใจพนักงานมั่นคงฯ ทุกคน ภายใต้กิจกรรม “มั่นคงอาสา” ผลิตหน้ากาก ( Face Shield) ป้องกัน Covid-19 จำนวน 5,000 ชิ้น มอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะกรุงเทพมหานคร หน่วยจัดเก็บขยะของ เทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี เทศบาลสมุทรปราการ และเทศบาลนนทบุรี กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาจากแนวคิดที่บริษัทฯ และพนักงานทุกคนได้รวมพลัง ที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤติการระบาดของ Covid-19 ให้ครอบคลุมทั่วถึง […]

“ภูเก็ตไม่ทิ้งกัน”

“ภูเก็ตไม่ทิ้งกัน”

“ภูเก็ตไม่ทิ้งกัน” ศูนย์การค้าจังซีลอน พร้อมเยียวยา ยกเว้นค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดเสื้อคลุมอนามัย PPE และหน้ากาก Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง ตามที่มีประกาศเพิ่มเติมจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 3/2563 เรื่องการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มี.ค. 63 และฉบับที่ 6/2563 เรื่องขยายเวลาการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ต่างๆ นั้น นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับร้านค้าที่ต้องปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศนั้น ทางบริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด […]

GL มอบ หน้ากาก Face Shield 500 ชิ้น ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

GL มอบ หน้ากาก Face Shield 500 ชิ้น ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยนาย วิทวัส อรุณะกสิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบ “หน้ากาก Face Shield” จำนวน 500 ชิ้น ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield สู้โควิด-19

ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield สู้โควิด-19

ตัวแทนพนักงานศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ช่วยกันลงมือทำหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ที่เปิดอาคารสำหรับรองรับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ร่วมกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด เมื่อเร็วๆนี้