GMP

มาตรฐาน GMP หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต

มาตรฐาน GMP หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต

อภิรัตน์ ชื่นกลิ่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร “GMP หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต” ณ ห้องธารารมย์ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน ให้แก่ พนักงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี ศุภกร วงเวียน หัวหน้าแผนกครัว เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย