HanaroFarm เตรียมให้บริการระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติในเวียดนาม

HanaroFarm เตรียมให้บริการระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติในเวียดนาม

HanaroFarm เตรียมให้บริการระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติในเวียดนาม

HanaroFarm เตรียมเปิดตัวระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติที่ประเทศเวียดนาม โดยเป็นระบบที่มีลักษณะเหมือนกับการทำเกษตรกรรมในเมืองของเกาหลี Born2Global Centre ประกาศว่า บริษัทในเครืออย่าง HanaroFarm ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Dai Nam Pharma (DNP) และ Edunet ของเวียดนาม เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางเมืองตัมกี่ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการผลิตและการแปรรูปโสมเวียดนาม หรือ sam ngoc linh (Panax vietnamensis) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่า บริษัท HanaroFarm, DNP และ Edunet จะเริ่มก่อสร้างฟาร์มโสมเวียดนามขนาด 200 เฮคเตอร์ ณ ภูมิภาคหง็อก ลิน เมืองตัง กี๋ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยโครงการการก่อสร้างนี้จะดำเนินการขึ้นจากการสนับสนุนด้านเงินสดและการลงทุนด้านที่ดิน (มากกว่า 50 ปี) จากรัฐบาลเวียดนาม HanaroFarm วางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (การเพาะปลูกต้นกล้าเทียม) เพื่อปลูกโสมเวียดนามที่มักเติบโตบนพื้นที่สูง เพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูกและการจัดจำหน่าย และเพื่อให้การเพาะปลูกโสมเวียดนามมีความยั่งยืน […]