HBEX : Home Builder Expert” รุ่น 2

HBEX#2 ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน มองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ

HBEX#2 ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน มองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ

HBEX#2 ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน มองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ สืบเนื่องจากโครงการ “ HBEX : Home Builder Expert ” รุ่นที่ 1 ปี 2561 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมมากกว่า 58 ราย ปีนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association) จึงได้จัดโครงการ “HBEX : Home Builder Expert” เป็นรุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ HBEX#2 ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน มองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ ” นายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่าการจัดโครงการ“HBEX : Home Builder Expert” ดังกล่าวขึ้นก็เพื่อยกระดับการบริหารธุรกิจรับสร้างบ้านในยุคดิจิทัล จัดเต็มกับกลยุทธ์ธุรกิจ เทคนิคการบริหาร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ ให้เข้าใจแนวคิดที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจ พร้อมช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เติบโตอย่างมืออาชีพ หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการอบรมในภาคเช้า และภาคบ่าย […]