health

ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder) – คลินิกกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ Chersery Home

ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder) – คลินิกกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ Chersery Home

ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder) สาเหตุของภาวะข้อไหล่ติด • ภาวะเอ็นข้อไหล่อักเสบ  มักเกิดในผู้สูงอายุเนื่องจากการใช้ข้อไหล่เป็นเวลานาน ทำให้เอ็นกล้ามเนื้อ ถุงน้ำเกิดความเสื่อม ฉีกขาดขึ้นได้หรือเกิดจากการเล่นกีฬาที่ต้องใช้กำลังแขนมากๆหรืออุบัติเหตุต่างๆ มักจะมีอาการปวดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป กว่าจะรู้ตัวก็อาจก่อให้เกิดภาวะไหล่ติดได้ • ภาวะเยื่อหุ้มไหล่อักเสบ มักเกิดในผู้สูงอายุเนื่องจากการใช้ข้อไหล่เป็นเวลานาน ทำให้เยื่อหุ้มไหล่เกิดการเสียดสี มีการฉีกขาดที่ละเล็กละน้อยหรือมีการฉีกขาดอย่างรุนแรง มักมีอาการเจ็บปวดรอบๆข้อไหล่เป็นบริเวณกว้างรอบๆข้อไหล่ ภาวะเยื่อหุ้มไหล่อักเสบมักมีจุดกดเจ็บเฉพาะที่ อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจเป็นในลักษณะที่เฉียบพลันหรือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะไหล่ติดได้ • ภาวะกลุ่มอาการปวดเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เกิดได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนถึงผู้สูงอายุโดยมีพังผืดเกิดในกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อบ่า กล้ามเนื้อสะบัก กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ที่ทำให้เกิดการปวดร้าว มักมีอาการปวดแบบลึกๆอยู่ในกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวข้อไหล่ บางรายอาจรุนแรงทำให้กล้ามเนื้อดูเหมือนอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้และมีอาการปวดร้าวไปยังส่วนของแขนหรือมีอาการชาร่วมด้วย อาการเหล่านั้นทำให้เกิดการหดรั้ง จึงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง อาการข้อไหล่ติด อาการของโรคข้อไหล่ติดมี 3 ระยะ ได้แก่ • ระยะที่ 1 ระยะเจ็บปวด อาการเจ็บปวดจะค่อยๆเพิ่มขึ้น อาจมีอาการปวดแม้ไม่ได้ทำกิจกรรมหรือปวดขณะทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะค่อยๆลดลง ระยะนี้มักปวดนาน 2 – 9 เดือน • ระยะที่ 2 ระยะข้อยึด อาการปวดของระยะแรกยังคงมีอยู่ แต่อาจจะลดลง การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลงอย่างชัดเจน […]

การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง Laparoscopic Cholecystectomy

การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง Laparoscopic Cholecystectomy

นิ่วในถุงน้ำดี มีลักษณะเป็นก้อนตะกอนกลมๆ เล็กๆ หรือมีลักษณะเหลี่ยม สีขุ่นเข้ม ขนาดเล็กหรือ ใหญ่ เกิดจากการขาดความสมดุลของน้ำดี โดยน้ำดีถูกสร้างโดยตับ ช่วยเรื่องการย่อยและดูดซึมอาหารไขมัน ทั้งนี้อาการของนิ่วในถุงน้ำดี จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืด แน่นท้อง ปวดใต้ลิ้นปี่ หรือบริเวณชายโครงขวา นอกจากนี้ก้อนนิ่วยังสามารถทำให้ถุงน้ำดีอักเสบ รวมถึงกลิ้งหลุดไปยังท่อน้ำดี จนเกิดอาการตัว-ตาเหลือง และติดเชื้อตามมาได้ โดยมากอาการมักเป็นหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะมื้อใหญ่ หรือเมื่อรับประทานอาหารมันๆ อาจปวดตอนกลางคืนจนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาแก้ปวด เนื่องจากหลังรับประทานอาหาร ถุงน้ำดีจะบีบตัวส่งน้ำดีสู่ลำไส้ เมื่อมีนิ่วขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ในถุงน้ำดี ก้อนนิ่วเหล่านี้ จะไหลไปอุดบริเวณท่อถุงน้ำดี เมื่อถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อให้น้ำดีไหลสู่ลำไส้ จึงทำให้เรามีอาการปวดอย่างรุนแรง ทั้งนี้หากมีอาการที่บ่งชี้ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แพทย์จะทำการยืนยันวินิจฉัยด้วยอัลตร้าซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง และมีแนวทางการรักษา ด้วยการผ่าตัดถุงน้ำดี โดยใช้กล้องซึ่งเป็นเทคโนโลยีของการมองเห็นภาพผ่านกล้องขยาย ทำให้เห็นรายละเอียดของเนื้อเยื่ออวัยวะที่จะผ่าตัดได้อย่างละเอียด ร่วมกับการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดที่มีขนาดเล็กและยาว สามารถใส่เข้าไปในโพรงช่องท้อง เพื่อทำการผ่าตัดถุงน้ำดีได้อย่างปลอดภัย ลดขนาดของแผลผ่าตัด ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณผนังหน้าท้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บแผลลดลง ใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดน้อย และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้รวดเร็ว การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด เพียงงดน้ำและอาหาร ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการผ่าตัดโดยการดมยาสลบได้อย่างปลอดภัย บทความโดย แพทย์หญิง ใจพิสุทธิ์ […]

เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ชูความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2562 – สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์” รวมทั้งรับทราบแผนปฏิบัติงานในการสร้างความปลอดภัยด้านการทำความสะอาดมือ ความปลอดภัยในการให้สารเคมีบำบัด และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัย ณ โรงแรมรามาการ์เดน ประเทศไทยไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และเข้าถึงความต้องการของประชาชน แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2561-2564 หรือที่เรียกว่า 2P Safety ไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาล นพ. กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า “องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และประเทศไทยเอง นอกจากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า โรงพยาบาลต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร และร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันและดูแลบุคลากรให้ปลอดภัย นับเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ และบริษัทบี. บราวน์ […]

ไทยจับมือเยอรมนี ร่วมผลักดันผู้บริหารโรงพยาบาล “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้บุคลากรทางการแพทย์

ไทยจับมือเยอรมนี ร่วมผลักดันผู้บริหารโรงพยาบาล “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้บุคลากรทางการแพทย์

(จากซ้าย) 1.รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3.สายันห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.เกอมันน์ มูลเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย 5.นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 6.พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 7.ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือด กรุงเทพฯ 1-2 เมษายน 2562 – ในงานประชุม “การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในการบริหารโรงพยาบาลด้านความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์” ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาล ร่วมกันผลักดันนโยบายด้านความปลอดภัยและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็น […]

BDMS นำทีมศูนย์วิจัยกรุงเทพจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

BDMS นำทีมศูนย์วิจัยกรุงเทพจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

เนื่องด้วย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส (BDMS) นำทีมศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ ในงาน “จับเข่า จับใจ เข้าใจร่างกายตัวเอง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการ Gen H (Generation Health) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังส่งต่อความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถนำไปปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาด้านสุขภาพในประเด็นสุขภาพที่ มีประโยชน์และสนุกสนาน โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ • “เปิดเคล็ดลับการเลือกเมนู เทคนิคกินยังไงให้หุ่นเป๊ะ” – พบกับการสาธิตการทำอาหาร เมนูพิเศษหลากหลายเพื่อสุขภาพ แบบ Low Sodium ที่นอกจากจะทำเองได้ง่ายๆแล้วยังอร่อย ลดเค็ม ลดโรค ได้สุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย • “รู้ได้ยังไง…ว่าเราฟิต” – พบกับกิจกรรมทดสอบความแข็งแรงของร่างกายในรูปแบบต่างๆ อยากรู้ว่าตัวเองฟิตแค่ไหน ต้องห้ามพลาด! • รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิธีหยุดพฤติกรรมทำลายสุขภาพ” […]

ขับถ่ายเป็นเลือด ภัยเงียบ อันตรายมากกว่าที่คิด

ขับถ่ายเป็นเลือด ภัยเงียบ อันตรายมากกว่าที่คิด

การขับถ่าย เรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตร แต่ความเป็นจริงแล้วอาจมีอันตรายแอบแฝงอยู่ ซึ่งหากพบความผิดปกติ บางอย่างเช่น พบเลือดที่ปนมากับอุจจาระ ร่วมกับมีอาการเจ็บที่บริเวณรูทวารหรือปวดท้องร่วมอยู่ด้วย อาจเป็นภัยเงียบที่นำไปสู่โรคร้ายได้ อย่างไรก็ตามอันตรายที่มาจากการขับถ่ายเป็นเลือด ( Hematochezia หรือ Rectal Bleeding ) สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ • จากทางเดินอาหารส่วนต้น • จากทางเดินอาหารส่วนกลาง • จากทางเดินอาหารส่วนปลาย อาการที่เกิดขึ้น โดยภาวะเลือดออกช่วงแรก จะมีลักษณะเป็นเลือดสีแดง เมื่อเลือดออกมาสักพัก ก็จะใช้เวลาหรือมีการทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะ เลือดสีแดงจะมีการเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นเลือดสีดำ และสำหรับโรคที่ตามมาในเรื่องของเลือดออกในทางเดินระบบอาหาร ต้องแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนของทางเดินระบบอาหารว่าเป็นส่วนไหน เช่น 1. ทางเดินอาหารส่วนต้น ปัญหาเลือดออกส่วนใหญ่มักจะมาจากเรื่องของการอักเสบหรือว่าการเป็นแผลในกระเพาะ ซึ่งการเป็นแผลในกระเพาะ สามารถนำมาซึ่งกระเพาะอาหารทะลุได้รวมถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำหรับทางเดินอาหารส่วนต้นที่ต้องคอยเฝ้าระวัง คือเรื่องมะเร็งในกระเพาะอาหาร ซึ่งในปัจจุบัน มีสัดส่วนคนไข้ที่เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ 2. ทางเดินอาหารส่วนปลาย ปัญหาที่เจอได้บ่อยที่สุด ในเรื่องทางเดินอาหารส่วนปลายที่มีเลือดออกก็คือ ภาวะเลือดออกจากริดสีดวงทวาร แต่ในขณะเดียวกัน ต้องคอยเฝ้าระวัง ปัญหาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนปลายที่เป็นอันตรายได้ อาทิ มะเร็งในลำไส้ใหญ่ […]

BDMS ร่วมงานเสวนา Well-Being Trend

BDMS ร่วมงานเสวนา Well-Being Trend

มร.เรมอน ฌอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด (ที่ 5 จากขวา) และ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการประจำแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Clinic) (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมเสวนาในงาน Forbes Thailand Alternative Investments 2019 ในประเด็น Well-Being Mega Trend การดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกัน ด้วยการวิเคราะห์และวางแผนฟื้นฟูสุขภาพรายบุคคล เพื่อป้องกันก่อนการเจ็บป่วย ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Forbes Thailand และ TISCO Wealth ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คนรักสุขภาพเตรียมเฮ กับ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ แห่งใหม่ในศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค

คนรักสุขภาพเตรียมเฮ กับ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ แห่งใหม่ในศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค

” พาราไดซ์ พาร์ค ” จับมือกับ ” รีโนวา ไลฟ์ ” บริษัทผู้นำด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก เตรียมเปิดโครงการ O2 : Health & Lifestyle Mall ในพื้นที่โตคิวเดิม บริเวณ ชั้น 1 กว่า 7,000 ตร.ม. ภายใน ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ พร้อมสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับคนรักสุขภาพ โดย โครงการ ” โอทู ” แห่งนี้ จะเป็นแหล่งรวมสินค้าออร์แกนิค ทั้งวัตถุดิบในการปรุงและประกอบอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารเสริม สินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งร้านค้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ และร้านอาหารที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ทั้งแบบภัตตาคาร และ Take Home พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย ด้วยกิจกรรมอีเว้นท์ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันให้ได้พบกับความตื่นตาตื่นใจ และความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา โครงการ “ โอทู […]

Bumrungrad International Hospital Implements InterSystems TrakCare with Early Benefits to Patient Satisfaction, Safety, and Efficiency

Bumrungrad International Hospital Implements InterSystems TrakCare with Early Benefits to Patient Satisfaction, Safety, and Efficiency

Bumrungrad International Hospital Implements InterSystems TrakCare with Early Benefits to Patient Satisfaction, Safety, and Efficiency Eighteen-Month Digital Transformation Leads to Record High Patient Satisfaction Ratings in Several Departments at World Class, Multi-Specialty Private Hospital BANGKOK, Thailand, October 30th, 2018 – InterSystems, a global leader in health information technology, and Bumrungrad International Hospital have implemented the […]

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดใช้ระบบ InterSystems TrakCare ยกระดับความพึงพอใจผู้ป่วย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดใช้ระบบ InterSystems TrakCare ยกระดับความพึงพอใจผู้ป่วย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดใช้ระบบ InterSystems TrakCare ยกระดับความพึงพอใจผู้ป่วย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด กว่า 18 เดือนกับการพลิกโฉมระบบดิจิตอล สู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโรงพยาบาลเอกชนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบครบวงจร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย วันที่ 30 ตุลาคม 2561 – InterSystems ผู้นำด้านเทคโนโลยีข้อมูลสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดใช้งาน InterSystems TrakCare® ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record / EMR) นวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยแบบครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ระดับโลก พร้อมตอบโจทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความพึงพอใจของผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการจัดการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระทางด้านสาธารณสุขระดับสากลที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล The Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI นี้และยังได้ผ่านการรับรอง Reaccredited มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน, มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล […]

1 2 3