Hop Inn

พิธีเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต เป็นสาขาที่ 22 ในประเทศไทย

พิธีเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต เป็นสาขาที่ 22 ในประเทศไทย

คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน )เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาภูเก็ตซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 22 ในประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคุณเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดด้วย ในโอกาสนี้บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบตู้เปิดจินตนาการซึ่งเป็นตู้หนังสือสีสันสดใสพร้อมหนังสือคุณภาพและของเล่นพัฒนาทักษะให้กับโรงเรียนในทุกจังหวัดที่มีโรงแรมฮ็อป อินน์ ตั้งอยู่จังหวัดละ 5 โรงเรียน จำนวน 5 ตู้ โดยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะตะ […]