IFB จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ปลูกข้าวหอม น้อมถวาย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

IFB จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ปลูกข้าวหอม น้อมถวาย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

IFB จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  “ปลูกข้าวหอม น้อมถวาย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 2 และ “เกี่ยวข้าวหอมน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมด้วย กนกวรรณ มากล้น กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ผู้บริหาร คณะนักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมงานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาข้าวสุขหทัย โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26 ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ […]