INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติก เพื่อโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ในงาน CONCRETE ASIA 2019

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติก เพื่อโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล  ในงาน CONCRETE ASIA 2019

ขอรับบริจาคถุง ขวด และหลอดพลาสติกเหลือใช้ที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหารหรือสารเคมี เพื่อนำไปใช้ในการรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ใน โครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิล ของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในความดูแลของ ผศ. ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ หรือ อาจารย์เป้า โดยนักศึกษาใช้โครงการ ‘ถนนรีไซเคิล’ ผลงานของอาจารย์ มาต่อยอดจนกลายเป็นอีกนวัตกรรมซึ่งช่วยจัดการขยะพลาสติกที่ล้นโลกให้หมุนเวียน และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเมื่อ 7 ปีที่แล้วได้เริ่มนำขยะถุงพลาสติกมาผสมในยางมะตอย ปรากฏว่ายางมะตอยมีค่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และดีขึ้น ประมาณสัก 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้พัฒนาให้ค่านั้นสูงกว่ามาตรฐานปกติ 300 เปอร์เซ็นต์ ยางมะตอยที่แข็งแร็งขึ้นหมายความว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และใช้ถนนได้ทนทานและยาวนานขึ้น โครงการยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างของนักศึกษาที่ทดลองและต่อยอดขยะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น หลังคาบ้าน แผ่นพื้น ผนัง หรือทดลองใช้วัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก อย่างการเปลี่ยนจากผสมทรายขวดแก้วบดละเอียดมาผสมกับขยะพลาสติกแทน ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตบล็อกปูถนนรีไซเคิลต่อวันอยู่ที่ 50 ก้อน ต้องมีขยะถุงพลาสติกซึ่งต่อวันอยู่ที่ 50 กิโลกรัม และถ้าต้องการเร่งกำลังการผลิตให้ถึงจุดคุ้มทุน ต้องมีขยะถุงพลาสติกกว่า 1 ตัน บริษัท […]

INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 งานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างระดับภูมิภาค

INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 งานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างระดับภูมิภาค

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตรร่วมจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA 2019 งานแสดงสินค้า เครื่องจักร นวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต พร้อมด้วยสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงรวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาจัดแสดงสินค้ากว่า 300 แบรนด์ ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีบุคคลากรทางอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 […]