International Conference on Nation-Building (ICNB)

ประชุมนานาชาติ ICNB 5 สุดยิ่งใหญ่ ย้ำชัดต้องร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับโลก

ประชุมนานาชาติ ICNB 5 สุดยิ่งใหญ่ ย้ำชัดต้องร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับโลก

การประชุมนานาชาติออนไลน์ ICNB ครั้งที่ 5 คึกคักทุกภาคส่วนทุกระดับเสนอแนะความร่วมมือที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันทั้งในประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก พลเอกประยุทธ์รับลูกผ่านตัวแทนจะนำข้อเสนอการประชุมไปประยุกต์กำหนดนโยบายแก้ปัญหาฟื้นฟูประเทศ ด้านหมอหนู ให้เชื่อมั่น สธ.พร้อมดูทุกคน ขณะที่ ผอ.WHO แนะ 4 ข้อที่ทั้งโลกต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ ส่วนประธานสถาบันการสร้างชาติ ชี้ถึงเวลาต้องมียุทธศาสตร์แก้ปัญหาพร้อมเรียกร้องสร้างโอกาสใหม่ให้มวลมนุษยชาติ ในประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติInternational Conference on Nation-Building (ICNB) ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อประชุม “Innovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building” ผ่านระบบออนไลน์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตจากปัญหาการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 โดยเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด และพยุงเศรษฐกิจให้ไม่เกิดสภาวะถดถอย ให้การช่วยเหลือการดำรงชีพของประชาชนผ่านโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การฟื้นฟูวิกฤตในอนาคตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องการยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ที่ช่วยฟื้นจากวิกฤต “โดยเชื่อว่าเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้จะสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศในระยะอันใกล้นี้” ศ.ดร.ศุภชัย […]