Journalist

ฉายแววนักข่าวในตัวคุณ สุ่การเป็นนักข่าวแห่งอนาคต

ฉายแววนักข่าวในตัวคุณ สุ่การเป็นนักข่าวแห่งอนาคต

ฝันไว้แล้ว ก็ต้องไปให้ถึง เราจะทำความฝันของน้องให้ชัดเจนขึ้นและอาจจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป… โอกาสมาถึงแล้วที่จะได้ฉายแววความเป็นนักข่าวในตัวน้องๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักข่าวแห่งอนาคต กับโครงการ TrueVisions – BBC World News Future Journalist Award 2016 นักข่าวแห่งอนาคต ‪#‎FJA‬ รุ่นที่ 14 เชิญชวนนิสิต – นักศึกษา ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคตรุ่นที่ 14 เพื่อหาตัวแทนจากทุกภูมิภาคทั่วไทย จำนวน 30 คน เข้าร่วม Workshop “กระบวนข่าว” กับกูรูด้านงานข่าวระดับประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อค้นหา2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ ที่จะได้ฝึกประสบการณ์ข่าวร่วมกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค ที่จะฝึกประสบการณ์ข่าวที่ TNN24 พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน แน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ น้องๆ […]