KBZ Bank จับมือ VMware พลิกโฉมองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

KBZ Bank จับมือ VMware พลิกโฉมองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

KBZ Bank จับมือ VMware พลิกโฉมองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

KBZ Bank ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม Kanbawza Bank (KBZ Bank) ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเมียนมา ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ VMware Inc. (NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และเทคโนโลยีเพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลของทางธนาคาร และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเศรษฐกิจดิจิทัลในเมียนมาที่กำลังเติบโต โดย KBZ Bank เตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ครอบคลุมธนาคารสาขาและสำนักงานตัวแทน 482 แห่งในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย KBZ Bank ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 40% ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อยของเมียนมา และในฐานะที่เป็นธนาคารรายเดียวของเมียนมาที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ทางธนาคารได้เล็งเห็นว่านวัตกรรมและการเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงสร้างการทำงานแบบเสมือนที่มีความคล่องตัวจะช่วยให้พนักงานของธนาคารสามารถทำงานในรูปแบบดิจิทัลและมีอิสระในการทำงานบนอุปกรณ์ทุกประเภท ช่วยให้ประสานงานกับพนักงานคนอื่นๆในธนาคารได้ดียิ่งขึ้น ไมค์ เดอ โนมา ซีอีโอและที่ปรึกษาของประธานกรรมการ KBZ Bank ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับแผนดิจิทัลในภาพรวมของทางธนาคารว่า “นี่เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราเตรียมดำเนินการเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เมียนมาเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในทศวรรษหน้า และเพื่อรักษาจุดยืนในฐานะประเทศที่ทำทุกอย่างผ่านมือถือเป็นหลัก (mobile first)” การสร้างระบบเสมือนให้กับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่ระบบคำนวณ ระบบเก็บข้อมูล ไปจนถึงเครือข่ายนั้น เปิดโอกาสให้ KBZ Bank สามารถเพิ่มหรือลดการดำเนินงานได้ตามความต้องการทางธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงานและการเป็นเจ้าของได้อย่างมีนัยสำคัญ […]