KTAM นำทีมผู้บริหารแถลงแผนธุรกิจปี 2559

ภาพข่าว : KTAM นำทีมผู้บริหารแถลงแผนธุรกิจปี 2559

ภาพข่าว : KTAM นำทีมผู้บริหารแถลงแผนธุรกิจปี 2559

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารแถลงแผนธุรกิจปี 2559 ต่อสื่อมวลชน โดยตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) เติบโต 7แสนล้านบาท เน้นขยายฐานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ณ โรงแรม Swiss Valley Hip Resort อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ …………………………………………………