kuroda

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “โค” โดยคุโรดะ ฟาร์ม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “โค”  โดยคุโรดะ ฟาร์ม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “โค” โดยคุโรดะ ฟาร์ม ประเภทของโค สามารถแยกเบื้องต้นได้ง่ายๆ ด้วยขนาดของลำตัว หากมีขนาดใหญ่ จะเรียกว่า “โคขุน” ที่เลี้ยงไว้สำหรับการบริโภคเนื้อ นอกจากนั้นก็จะมีโคนมด้วย แล้ว “โคผสม” คืออะไร? “โคผสม” ก็คือโคพันธุ์ผสมระหว่างโคขุนและโคนมนั่นเอง ซึ่งเมื่อเทียบกับโคพันธุ์แท้แล้วนั้น โคผสมสามารถต้านทานต่อโรคได้มากกว่าและเลี้ยงง่ายกว่าอีกด้วย โคที่เลี้ยงที่คุโรดะฟาร์ม ส่วนใหญ่จึงเป็นโคผสม ซึ่งถือเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี เพราะทนกับความเครียดจากแสงแดดแรงได้ และเป็นโคที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย สำหรับโคนมหตัวผู้ที่ผลิตนมไม่ได้นั้น ถ้าเป็นโคนมตัวผู้ชั้นยอดจะใช้เป็นพ่อพันธุ์ แต่โคนมตัวผู้ส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงเป็นโคขุน เพราะฉะนั้นโคเหล่านี้ปกติจะถูกทำหมันตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย เพื่อคุณภาพของเนื้อที่ดีขึ้น หากไม่ได้ทำหมัน คุณภาพเนื้อก็จะไม่ดีขึ้น และยังส่งผลให้โคมีอารมณ์หงุดหงิด แถมยังส่งผลให้โคทะเลาะกันบ่อยอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านสื่อมวลชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดเพิ่มเติมจากคุโรดะ ฟาร์มได้ที่ https://kuroda.daco.co.th โดย “คุโรดะ ฟาร์ม” มีบริการทางด้านวิชาการการเกษตร (วิทยากรให้ความรู้) / เปิดให้เที่ยวชมฟาร์มและชมการบ่มเนื้อวัววากิวไทยด้วย / ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่ใช้วัตถุดิบส่งตรงจากฟาร์ม จำนวน 4 สาขา