Lead Business

ลีดบิซิเนส จับมือมหาวิทยาลัยคอแนล มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ลีดบิซิเนส จับมือมหาวิทยาลัยคอแนล มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

บริษัท ลีดบิซิเนส จำกัด สถาบันให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารด้วยมาตรฐานระดับโลก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มไอวีลีก (Ivy League Universities) มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม ก่อตั้งมากว่า 150 ปี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับต้นของการจัดอันดับทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานกิตติคุณบริษัท ลีดบิซิเนส กล่าวในพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ว่าสำหรับหลักสูตรที่ได้มีการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วนี้ ประกอบด้วย โครงการ Airport Management Development Program (AMDP) ซึ่งจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพ (High Potential) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการ Executive Leadership Development Program และโครงการ Leadership Development Program ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย จำกัด […]