Life Upgrade

ขอเชิญนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจ.. ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมงานสัมมนาแห่งปี Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร

Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร ขอเชิญนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจ.. ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมงานสัมมนาแห่งปี Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร บุคคลผู้พลิกชีวิต จากเด็กวัดแย่งหมากิน สู่บุคคลชั้นนำของประเทศ Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร ไอเดียพลิกชีวิต 9 ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงได้ทันที เติมแรงบันดาลใจ.. ตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ..เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และ Business Matching สร้างธุรกิจใหม่ในตลาดโลก Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 8 นาฬิกาเป็นต้นไป รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งได้ที่ 02-618-7781-4 . 02-618-7781-4 จัดโดยบริษัทโอเคแมส