MAT

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร Marketing in Digital Era 2018

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร Marketing in Digital Era 2018

ในยุคที่ Digital กำลังมาแรง !! สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจะมาอัพเดททุกเทรนด์การตลาดในยุคดิจิทัลครบทุกเรื่องราวตั้งแต่ – World Digital Trend 2018 – What’s Next? Thai Digital 2018 and Future – การค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในยุคการเชื่อมต่อโลกด้วย Big Data – เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด – การเลือกและประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ – การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล – วางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า “เปิดโอกาสให้ตัวเอง” ได้อัพเดทความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ กับ “กูรูด้านดิจิทัล “ระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิเช่น – เอกชัย ปาริชาติกานนท์ Managing Director จาก Winter Egency – ลลิล อนันต์บัญชาชัย COO จาก […]

Marketing in Digital Era 2017 โดย สมาคมการตลาดฯ

Marketing in Digital Era 2017 โดย สมาคมการตลาดฯ

ในยุคที่ Digital กำลังมาแรง!! สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะมาอัพเดททุกเทรนด์การตลาดในยุคดิจิตอลครบทุกเรื่องราว ตั้งแต่ – World Digital Trend 2017 – What’s Next? Thai Digital 2017 and Future – การค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในยุคการเชื่อมต่อโลกด้วย Big Data – เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด – การเลือกและประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอล และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ – การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภคยุคดิจิตอล – การวัดผลความสำเร็จจากการทำ Digital Marketing อย่างแม่นยำ “เปิดโอกาสให้ตัวเอง” ได้อัพเดทความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ กับ “กูรูด้านดิจิตอล” ระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิเช่น – ชลฤทัย ทวิธารานนท์, Digital Strategy Director จาก MindShare Thailand – […]

“MAT x SCQuARE for Marketers” Global Leader in Strategic and Persuasive Thinking

“MAT x SCQuARE for Marketers” Global  Leader in Strategic and Persuasive Thinking

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SCQuARE ที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้าน “การคิดเชิงกลยุทธ์” จะมานำเสนอ กุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่ ในคอร์ส “MAT x SCQuARE for Marketers” – ให้เจ้าของกิจการ และ นักการตลาดเช่นท่าน ฝึกคิดเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตั้งคำถามที่ “ใช่” เพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบ “ใช่” – และเรียนรู้ศาสตร์แห่ง “Story Telling” ในการกลั่นกรองข้อมูล มานำเสนอเป็นเรื่องราวที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้สนใจ เข้าใจ และสามารถตัดสินใจได้ ลดขั้นตอนการประชุมที่ไม่เกิดประสิทธิผล หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ที่ต้องทำแผนธุรกิจ หรือแผนงานต่างๆเพื่อนำเสนอ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ – คิด เห็น เป็นระบบ วางกลยุทธ์ได้อย่างเฉียบคม – วางแผนได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบโจทย์ของแบรนด์ ตรงใจลูกค้า ก้าวนำคู่แข่ง – นำเสนอแผนได้อย่างมีชั้นเชิง สอนโดยวิทยากรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ การคิดเชิงกลยุทธ์ คุณรัชดา อภิรมย์เดช : […]

โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”

โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท เวทีนี้เปิดให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ อยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ชอบแสวงหาข้อมูล คิด วิเคราะห์ นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด และ ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด – จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนคนในทีม) – สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น […]

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด “The CMO Academy รุ่นที่ 4”

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด “The CMO Academy รุ่นที่ 4”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด The CMO Academy (CMO) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็น Certificate Program หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับนักการตลาดให้ก้าวไกลกว่ามืออาชีพ เพิ่มศักยภาพทางความคิดและกลยุทธ์ตลาดที่เหนือกว่า ให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากสุดยอดนักธุรกิจและนักการตลาดระดับแนวหน้าของไทย ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เคล็ดลับ และเติมกลยุทธ์ใหม่ๆ อาทิ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จาก SCB, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน จาก เซเรบอส, มนูญ สรรค์คุณากร, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล และ ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ จาก บุญรอด บริวเวอรี่ หลักสูตร The CMO Academy จัดอบรม ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีการสัมนาในประเทศ ทุกวันศุกร์ เป็นเวลา 10 วัน […]