MEIL

วิศวกรรมมหัศจรรย์ของบริษัท MEIL สานฝันของรัฐเตลังคานาให้กลายเป็นความจริง

วิศวกรรมมหัศจรรย์ของบริษัท MEIL สานฝันของรัฐเตลังคานาให้กลายเป็นความจริง

– สร้างโครงการชลประทานสูบน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “KLIP” พร้อมสถานีสูบน้ำ Package 8 Pumping Station ความฝันอันยาวนานของรัฐเตลังคานาอันแห้งแล้งในภาคใต้ของอินเดียกำลังจะกลายเป็นความจริง ความทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนน้ำใกล้จะหมดไปในอีกไม่ช้า เพราะกำลังจะมีการเปิดโครงการชลประทานสูบน้ำ Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP) และส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างสถานีสูบน้ำ Package 8 Pumping Station ณ Ramadugu ในหมู่บ้าน Laxmipur ของเขต Karimnagar ซึ่งจะช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณแม่น้ำโคทาวรีได้ตลอดทั้งปี สถานีสูบน้ำขนาดมหึมานี้เป็นหัวใจของโครงการ KLIP และเป็นสถานีสูบน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลก 330 เมตร วิศวกรรมมหัศจรรย์นี้จะพลิกโฉมรัฐเตลังคานาไปตลอดกาล ด้วยการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำหรับการชลประทาน เพิ่มระดับน้ำบาดาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำรงชีพด้วยการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากนี้ สถานีสูบน้ำดังกล่าวยังสามารถสูบน้ำย้อนกลับไปยังแม่น้ำโคทาวรีเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แห้งแล้งระหว่างทาง คุณ B. Srinivas Reddy กรรมการบริษัท MEIL อธิบายเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ Package 8 ว่า “สถานีสูบน้ำใต้ดินนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 330 […]