Milk

เชิญเที่ยวงาน Organic Milk & Silk & Rice “ประชารัฐรวมใจ พัฒนาคลัสเตอร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

เชิญเที่ยวงาน  Organic Milk & Silk & Rice “ประชารัฐรวมใจ พัฒนาคลัสเตอร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

เชิญเที่ยวงาน Organic Milk & Silk & Rice “ประชารัฐรวมใจ พัฒนาคลัสเตอร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ช๊อป!!! สินค้า ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ แปรรูปหม่อนไหม และ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ชม!!! นิทรรศการ หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ ครบวงจร ชิม!!! อาหารและสินค้าแปรรูป อินทรีย์เพื่อสุขภาพ แช๊ะ!!! ภาพสวยๆ ภายในงาน อย่าลืม 25-27 มีนาคม นี้ ณ แดลี่โฮม กม. 37 ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา