MOU

สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE

สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU  ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ลงนาม MOU ภายใต้ CTE กระชับความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เผชิญความท้าทายรองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล 3 ธ.ค.62 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่หมุนเร็วภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องฝ่าด่านความท้าทายและต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะคหกรรมศาสตร์ […]

Chulalongkorn University and Blackmores Institute sign MOU to exchange the knowledge of Complementary Medicine

Chulalongkorn University and Blackmores Institute sign MOU to exchange the knowledge of Complementary Medicine

Assist. Prof. Dr. Rungpetch Sakulbumrungsri, Dean of Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, has revealed after signing in the academic cooperation with Blackmores Institute, Australia that at present, Complementary Medicine has a role in the field of treatment, promotion, protection and care of health as well as the people have used the products helped to […]

ปิดการแข่งขัน “ไทย-เดนมาร์ค ฟุตบอล ทัวร์นาเมนท์” รุ่นไม่เกิน 15 ปี

ปิดการแข่งขัน “ไทย-เดนมาร์ค ฟุตบอล ทัวร์นาเมนท์” รุ่นไม่เกิน 15 ปี

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ฟุตบอลเยาวชน “ไทย-เดนมาร์ค ฟุตบอล ทัวร์นาเมนท์” รุ่นไม่เกิน 15 ปี (Thai-Denmark Football  Tournament u15) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ซึ่ง อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจำหน่าย นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผง เป็นผู้สนับสนุน รายการนี้ ร่วมกับ สโมสรBGPU และผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “ไทย-เดนมาร์ค ฟุตบอล ทัวร์นาเมนท์” รุ่นไม่เกิน 15 ปี (Thai-Denmark Football  Tournament u15) ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ  มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก […]

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ 4 สถาบันอุดมศึกษา หวังสานความร่วมมือ-พัฒนานวัตกรรมหนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ 4 สถาบันอุดมศึกษา หวังสานความร่วมมือ-พัฒนานวัตกรรมหนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบุคลากรในสายอาชีพการก่อสร้าง ตามกรอบแนวคิด “HBA โมเดลความยั่งยืน” ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners ล่าสุดเซ็น MOU ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง “ศิริพร สิงหรัญ” หวังสานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยังคงมุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านและมวลสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้านนั้นดำเนินการทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ โดยยึดกรอบแนวคิด “HBA โมเดลความยั่งยืน” ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners ทั้งนี้ ล่าสุด สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 4 […]

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU Hankyong ประเทศเกาหลีใต้

คณะครุศาสตร์ฯ  มจพ.  MOU Hankyong ประเทศเกาหลีใต้

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU Hankyong ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Dr. Lee Eul Gyu, Dean of Engineering College, Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมถึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปพร้อมกัน ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์ […]

ก.แรงงาน ร่วม MOU ป้องกันยาเสพติดในโรงงาน

ก.แรงงาน ร่วม MOU ป้องกันยาเสพติดในโรงงาน

กระทรวงแรงงาน จับมือ 7 องค์กร MOU ร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้าแก้ปัญหายาเสพติดในโรงงานอย่างยั่งยืน พร้อมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ “โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติด” ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และการใช้สารเสพติดในสถานประกอบกิจการซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงโดยรวมของประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน    ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 51,772 แห่ง จำนวนลูกจ้างได้รับภูมิคุ้มกัน จำนวน 4,859,623 คน และจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 6,646 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 1,325,695 คน อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการต่อไป กสร.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร […]

กสร. จัด MOU ชาวไร่ยาสูบสุโขทัย หนุนต่อต้านแรงงานเด็ก

กสร. จัด MOU ชาวไร่ยาสูบสุโขทัย หนุนต่อต้านแรงงานเด็ก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือเครือข่ายสมาคมชาวไร่ยาสูบและบริษัทรับซื้อใบยาสูบ จังหวัดสุโขทัย ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและ   สร้างความปลอดภัยในการทำงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี เป็นผู้แทนกสร. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐรวมใจป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและใส่ใจความปลอดภัยการทำงานของชาวไร่ยาสูบ ระหว่าง กสร. จังหวัดสุโขทัย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอเล่ย์จังหวัดสุโขทัย บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่การเพาะปลูกต้นยาสูบจำนวนมากเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเน้นหนักของกสร.ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้นานาประเทศได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานของชาวไร่ยาสูบ นายวิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากการลงนามในครั้งนี้ เครือข่ายแรงงานประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมไปถึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเผยแพร่หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  และสร้างการรับรู้ให้ชาวไร่ยาสูบมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลชาวไร่ยาสูบและแรงงานภาคเกษตรในระดับจังหวัดโดยสอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้ง  สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล

DCAP ประกาศเริ่มโปรเจคท์การผลิตและจำหน่ายน้ำเย็นอาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ PLE เป็นผู้ก่อสร้างโครงการฯ

DCAP ประกาศเริ่มโปรเจคท์การผลิตและจำหน่ายน้ำเย็นอาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ PLE เป็นผู้ก่อสร้างโครงการฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประกาศความพร้อมเริ่มต้นโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE เป็นผู้ก่อสร้างและพัฒนาโครงการ นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd. หรือ DCAP) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อประกอบกิจการผลิตจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงผลิตจำหน่ายน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้แก่อาคารต่างๆ ในบริเวณท่าอากาศยานฯ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด […]

ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ในการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 (ไบโอ อินเวสเมนท์ เอเชีย 2018) โดยมีวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม และผศ.นพ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ร่วมงาน ณ ห้องประชุม MR221 ไบเทค บางนา เมื่อวันก่อน บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา 1.ดร.ชรีย์พร ภูมา ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 2.รัตนา วรปัสสุ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 3.ศิรศักดิ์ เทพาคำ […]

1 2 3 4