Mr.Tomas Stojanov

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที เตรียมพร้อมรับนวัตกรรมช่วยผู้มีบุตรยากระดับโลก

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที เตรียมพร้อมรับนวัตกรรมช่วยผู้มีบุตรยากระดับโลก

นายพรมสันต์ จิตรนาศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ให้การต้อนรับ Mr.Tomas Stojanov และ Mr.Steven McArthur 2 ผู้บริหารใหญ่จากศูนย์จีเนีย ผู้นำด้านการรักษาผู้มีบุตรยากของโลก ประเทศออสเตรเลีย หนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ของไทย ในโอกาสที่มาเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ระดับโลกให้กับนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเป็นครั้งแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ # # # ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จิรสุดา จิตรากรณ์ (ไก่) 064 301 2555 บริษัท ซีเคร็ท คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์)