newpaper

กระดาษ I.J.Siam เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่!

กระดาษ I.J.Siam เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่!

กระดาษ I.J.Siam เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่! I.J.Siam ผู้นำด้านกระดาษเพื่อการพิมพ์ มากกว่า 20 ปี ได้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กระดาษใหม่ design สดใสกว่าเดิม แต่ยังคงคุณภาพกระดาษที่ยอดเยี่ยม และตอบสนองการใช้งาน หลากหลายประเภททั้ง งานพิมพ์ทั่วไป,ภาพถ่าย, การ์ด, โบรชัวร์, sticker ฯลฯ พบกับบรรจุภัณฑ์กระดาษ I.J.Siam ใหม่! ได้แล้ววันนี้ ที่.. B2s, BeTrend, Tokyu, OfficeMate, BigC, Tesco-Lotus, Makroและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ I.T. ทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-689-9999 www.ijsiam.com