NOSTRA Logistics ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017

NOSTRA Logistics ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017

NOSTRA Logistics ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017

NOSTRA Logistics ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017 บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (GIS One Stop Services) นำโซลูชัน SalesMaster Solution เพื่องานส่งเสริมการขายสำหรับทีมขายมืออาชีพ และNOSTRA Logistics Solution ระบบบริหารจัดการ Fleet Management GPS ติดตามรถด้วยอุปกรณ์ Black box และ Mobile Dispatcher ร่วมจัดแสดงในงาน “TILOG – LOGISTIX 2017” งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสินค้า บริการ และการดำเนินการกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้