NPS

NPS มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนเทศบาลตำบลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

NPS มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนเทศบาลตำบลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มอบแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่อีกหลายหน่วยงานทั้งในส่วนราชการและชุมชน

NPS สมทบทุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ ตั้งโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย

NPS สมทบทุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ ตั้งโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมอบงบประมาณเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย ณ วัดศรีโพธิมาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิด – 19 พร้อมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 3 /2563

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 3/2563 ในสถานศึกษารอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

NPS จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9

NPS จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 9 โดยจัดให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน และมอบของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ ของขวัญของรางวัลให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เหล่าทหาร ผู้นำชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดบ้านโป่งไผ่ และศาลาประชาคมบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี

NPS สนับสนุนเยาวชนเพิ่มทักษะด้านการกีฬา

NPS สนับสนุนเยาวชนเพิ่มทักษะด้านการกีฬา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะกีฬาฟุตบอล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

NPS สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

NPS สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสนับสนุนการทำงานของ อสม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิกในชุมชน

NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม. มอบเครื่องวัดความดันโลหิต

NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม. มอบเครื่องวัดความดันโลหิต

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส เป็นการสนับสนุนการทำงานของทีม อสม.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

NPS จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน มอบแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี โดยจัดให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในห้องเรียน รวมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเร็วๆนี้

NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแปดริ้ว โดยจัดให้มีการสาธิตการดำนาแบบโบราณ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนได้

1 2 3 20