Nutanix ผนึก Google ให้บริการคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร

Nutanix ผนึก Google ให้บริการคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร

Nutanix ผนึก Google ให้บริการคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร สองพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผู้สร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรม ร่วมกันทำงานเพื่อลดความซับซ้อนของไฮบริดคลาวด์ ประเทศไทย, 26 กรกฎาคม 2560 – Nutanix® (NASDAQ:NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งระดับองค์กรประกาศการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Google® Cloud ณ งาน Nutanix .NEXT Conference 2017 ความร่วมมือครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ลูกค้าของทั้งสองบริษัทสามารถใช้งาน และบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นขององค์กรได้ทั้งบนระบบคลาวด์สาธารณะ และระบบไพรเวทคลาวด์ ด้วยบริการที่ผนวกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ผสมผสานสภาพแวดล้อมของ Nutanix เข้ากับ Google Cloud Platform™ (GCP) โดย Google และ Nutanix จะร่วมมือกันทำงานเพื่อจัดการกับโอกาสทางเทคโนโลยีในการสร้างและการใช้งานบนระบบไฮบริดคลาวด์ นับเป็นการทำงานร่วมกันของเจ้าของสถาปัตยกรรมระบบไพรเวทคลาวด์ที่ดีที่สุด และเจ้าของเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมพับลิคคลาวด์ที่สเกลได้ ลูกค้าองค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ผสมผสานกันของ Nutanix และ Google Cloud Platform ดังนี้ ● การทำงานแบบไฮบริดในคลิกเดียว (One-Click) ด้วย Nutanix Calm™ สำหรับ […]