One Health หมาแมวยิ้มได้ เจ้านายยิ้มด้วย ปี 2

สัตวแพทย์..เตือนคนรักสัตว์ระวัง 3 โรคร้าย ติดต่อจากสัตว์สู่คน

สัตวแพทย์..เตือนคนรักสัตว์ระวัง 3 โรคร้าย ติดต่อจากสัตว์สู่คน

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยง “สัตว์เลี้ยง” เป็นเพื่อนประจำบ้าน เพราะความน่ารักของเพื่อนสี่ขา ทำให้สมาชิกในบ้านมีความสุข ช่วยลดอาการซึมเศร้า นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงยังสามารถทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าบ้านให้กับคุณได้อีกด้วย เพราะความซื่อสัตย์และความไร้เดียงสาของสัตว์เลี้ยง มักจะทำให้เจ้าของหลงรักแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ภายใต้ความน่ารักของสัตว์เลี้ยง มันยังแฝงไปด้วยอันตรายของโรคจากสัตว์สู่คน บางโรคอาจมีอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ เพียงแค่เรารู้เท่าทันโรคดังกล่าว เราและสัตว์เลี้ยงของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสุนัข แมว นก ปลาสวยงาม และก็สัตว์หายากบางชนิด ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า สัตว์เลี้ยงมีผลทางจิตใจต่อเจ้าของมาก เพราะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดภาวะความเครียด ที่สำคัญความน่ารักของพวกมันจะทำให้เจ้าของมีความสุข ซึ่งเรามักจะเห็นว่า บางคนเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้าน โดยหารู้ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงสามารถนำเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนได้ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดร.ปิยนันท์ กล่าวต่อว่า โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ตรวจพบได้บ่อยในปัจจุบันมีอยู่ 3 โรค คือ (1.) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส “เรบีส์” โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการ 2 รูปแบบ คือ แบบดุร้าย และแบบเซื่องซึม […]