Phyathai Hospital

วาเลนไทน์ปีนี้เปลี่ยนจากผู้รับ มาเป็น “ผู้ให้” เพราะการเป็นผู้ให้ย่อมมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับ

วาเลนไทน์ปีนี้เปลี่ยนจากผู้รับ มาเป็น “ผู้ให้” เพราะการเป็นผู้ให้ย่อมมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับ

โรงพยาบาลพญาไทร่วมมือกับมูลนิธิ One Love Change One Life จัดโครงการดีๆต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักกับโครงการ “พญาไทเติมใจให้เต็ม” มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งดีๆคืนแก่สังคม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกที่ดีให้แก่สมาชิกพร้อมเชื่อมโยงความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นในสังคม เพียง…SHARE ก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค สมทบทุนเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ และเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หมออาสาผู้เสียสละเพื่อดูแลประชาชน ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เท่าที่ควร เดินทางยากลำบาก บางครั้งต้องรอจนอาการหนัก จึงเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลจังหวัด หากอาการหนักเกินกว่าจะรักษาหรือโรคที่ไม่ได้เจ็บป่วยมากมาย กลับเรื้อรังจนต้องพิการทุพพลภาพ โดยหน่วยแพทย์อาสาจะออกปฏิบัติการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะหลัก ในแต่ละหน่วยประกอบด้วย แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกรหรือพยาบาลที่มีความรู้เรื่องยา 1 คน พยาบาล 3 คน และอาสาสมัครสมทบ 1 คน ทั้งหมดนี้ อาสาทำงานโดยไม่มีรายได้ตอบแทน ทั้งนี้ร่วมส่งกำลังใจง่ายๆเพียงกดบริจาคหัวใจระหว่างวันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 […]