Pipper

บรรจุภัณฑ์ PiPPER STANDARD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award

บรรจุภัณฑ์ PiPPER STANDARD ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม “พิพเพอร์ แสตนด์ดาร์ด” (PIPPER STANDARD) โดยบริษัท อิเควเตอร์ เพียว เนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award สาขาการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท บรรจุภัณฑ์คงรูปไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Rigid Packaging) ในงาน The 2nd Thailand Plastics Awards 2015 จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ สถาบันพลาสติก เพื่อหาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด ASEAN Plastics Awards โดย ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ 3 แล้วของปี 2015 ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาง พิพเพอร์ แสตนด์ดาร์ด เลือกใช้พลาสติกประเภท พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดสารข้างเคียงอันตรายที่จะเจือปนในผลิตภัณฑ์เช่น […]