Power Line

ถอดบทเรียนความสำเร็จ 3 ทศวรรษ “สร้าง-บริหาร-พัฒนา-ส่งเสริม” แบบฉบับเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง กับการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ถอดบทเรียนความสำเร็จ 3 ทศวรรษ “สร้าง-บริหาร-พัฒนา-ส่งเสริม” แบบฉบับเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง กับการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

“30 ปี เป็นวัยที่มีพลังและความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง” — เสวก ศรีสุชาต — หากเปรียบองค์กรกับอายุคนวัย 30 ปี ก็คงเสมือนกับคนวัยหนุ่มที่กำลังเปี่ยมด้วยพลังที่มุ่งหวังจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในอนาคต แต่ในขณะที่องค์กรนั้นอาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า และพร้อมที่จะสร้างทีมงานรุ่นต่อไปให้เป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับบริษัทวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบประกอบอาคาร (MEP) และงานด้านก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์สัญชาติไทย “เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง” ที่วันนี้ได้เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายสู่ปีที่ 31 และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเติบโตด้วยพลังของคนหลายรุ่น นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เล่าถึงปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จ 3 ทศวรรษของเพาเวอร์ไลน์ฯ ในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรที่เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรหนุ่มไฟแรงที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ จนวันนี้กลายเป็นผู้นำด้านด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และติดตั้งระบบประกอบอาคารในประเทศไทย ด้วยแนวคิด “สร้าง-บริหาร-พัฒนา-ส่งเสริม” “สร้าง” สัมพันธ์และพันธมิตร หลายครั้งที่เพาเวอร์ไลน์ฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เมื่อปี 2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ส่งผลกระทบต่องานรับเหมาก่อสร้าง หรือท่ามกลางการแข่งขันระหว่างผู้ รับเหมาก่อสร้างเอง เราก็สามารถผ่านวิกฤติได้ด้วยการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร อาทิ พนักงาน ทีมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ ซับคอนแทรคเตอร์ […]