Schneider

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โชว์เทคโนโลยีหนุนไทยแลนด์ 4.0

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โชว์เทคโนโลยีหนุนไทยแลนด์ 4.0

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แถลงวิสัยทัศน์ 2017 เปิดตัวเทคโนโลยี EcoStruxure™ แพลตฟอร์ม สถาปัตยกรรมการจัดการพลังงานล้ำยุค พร้อมเปิดตัวโชว์รูม เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคด้านการจัดการพลังงงาน และระบบออโตเมชั่น หนุนองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมก้าวสู่ Thailand 4.0 เต็มรูปแบบ นำโดย นายมาร์ค เพเลทิเยร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย, นางสาว ภัทรภร วิรดานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ภูมิภาคอินโดไชน่า, นายธนากร วงศ์วิเศษ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธาน ธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจ Partner Project & EcoBuilding, นายธนัตถ์ เตชะธนบัตร (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธาน กลุ่มธุรกิจไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค, นายมงคล […]

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือภาคใต้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเหลือภาคใต้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดย นายชาติชาย โพธิวร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ภาคใต้ มูลค่า 581,700 บาท ให้กับ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยงานดังกล่าวมีขึ้น ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดโผผู้นำอุตสาหกรรม ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ติดกันเป็นปีที่ 4

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับความสามารถด้านการสร้างความยั่งยืนที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยประเมินวิธีปฏิบัติที่องค์กรใช้ในการสร้างคุณค่าทั้งในระยะกลางและระยะยาว (ในแง่สภาพแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง เศรษฐกิจใหม่ กลยุทธ์ รวมถึงนวัตกรรม ฯลฯ) พร้อมนำมาเปรียบเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่จำนวน 3,400 แห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ จะให้การยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับศักยภาพด้านการเงิน ทั้งกลยุทธ์ โครงสร้าง โปรแกรม และกระบวนการที่เราสร้างขึ้น นับเป็นการพิสูจน์คุณค่าของเรา ในปีนี้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์ ได้ตัดสิน ศักยภาพของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่โดดเด่นใน 3 เรื่องด้วยกันซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด นั่นคือ 100 เต็ม 100 ได้แก่ กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงโปรแกรมพลังงาน (Access to Energy program) และมูลนิธิ รวมถึงการดำเนินการของเราที่เป็น “สาระสำคัญ” โดยความมีสาระสำคัญนี้นับเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการตอบแบบสอบถามปี 2016 โดยเป็นการประเมินความสามารถของบริษัทในการระบุถึงแหล่งที่มาของการสร้างคุณค่าในระยะยาว รวมถึงเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกรณีธุรกิจและปัญหาระยะยาว พร้อมพัฒนาตัวชี้วัดในระยะยาวและรายงานเรื่องเหล่านี้ต่อสาธารณชน […]

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดบรรยายการจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แบงก์ชาติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดบรรยายการจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แบงก์ชาติ

คุณอรรณพ พนเจริญสวัสดิ์ (กลางซ้าย) ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน กลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดบรรยายเรื่องเทคโนโลยี NetBotz อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในแร็ค แบบมัลติฟังก์ชั่น ที่ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในดาต้าเซ็นเตอร์ ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค โดยมีคุณนวลศิริ เหรียญทองคำ(กลางขวา) ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ เข้ารับฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้