SET Awards

โฮมโปร คว้า 2 รางวัล  ในงาน “SET Awards 2019”

โฮมโปร คว้า 2 รางวัล  ในงาน “SET Awards 2019”

โฮมโปร คว้า 2 รางวัล  ในงาน “SET Awards 2019” นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโต ด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หรือ รางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ถือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย […]

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีรับ 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน “SET Awards 2019” จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินและธนาคาร โดยเอ็มเอฟซีได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards)

บลจ.กรุงไทยคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บลจ.กรุงไทยคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น จากนายภากร ปีตธวัชชัย ( ที่ 2 จากขวา ) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2018 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ( ที่ 1 จากขวา ) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคารและผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดี