Shiptech3

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

พล.ร.ท. สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ แถลงข่าวการจัด “นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในศตวรรษหน้า ครั้งที่ 3” จัดขึ้นวันที่ 3-4 มี.ค. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเรือแห่งอนาคต และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทางเรือ โดยมี พล.ร.ต.สมารมณ์ ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมงานด้วย ณ กรมอู่ทหารเรือ วันก่อน.

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

พล.ร.ท. สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ แถลงข่าวการจัด “นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในศตวรรษหน้า ครั้งที่ 3” จัดขึ้นวันที่ 3-4 มี.ค. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเรือแห่งอนาคต และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทางเรือ โดยมี พล.ร.ต.สมารมณ์ ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมงานด้วย ณ กรมอู่ทหารเรือ วันก่อน.

งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓

งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓

กรมอู่ทหารเรือ จัดงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๓ “Ship Technology for the Next Decade” (Ship Tech III) ณ ห้องชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ ๒ จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการจัดเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต การเสวนาในหัวข้อ “ เทคโนโลยีเรือกับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ” โดย พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ การจัดแสดงผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆของสถาบันการศึกษา การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เรือดำน้ำ(จำลอง) ตลอดจนการสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ […]