Sigma Solutions

‬โอกาสครั้งสำคัญของวิศวกรที่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูง

‬โอกาสครั้งสำคัญของวิศวกรที่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูง

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) เป็นที่รู้จักและกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้กันโดยแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมไทย มีผู้ใช้จำนวนมากเคยชินกับการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและต้องการเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ซึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นคำนวณมาจากไหนและมีขั้นตอนอย่างไร การอบรมครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการภายในซอฟต์แวร์ ทำให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่คำนวณได้ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมมากนี้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อการต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูง เนื้อหาการบรรยายอยู่ในระดับพื้นฐาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เคยสัมผัส FEM มาบ้าง และต้องการทราบองค์ความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในวิชาการทางด้านนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 – ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี) ราคา 5,000 บาท / 1 ท่าน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ราคารวม VAT หนังสือ […]

Advanced Mid-Surface FEA for Plastic Part with MSC Apex

Advanced Mid-Surface FEA for Plastic Part with MSC Apex

ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่เกิดจากกระบวนการฉีดพลาสติกโดยทั่วไปจะเป็นโครงสร้างแผ่นบางที่สานกันอย่างสลับซับซ้อน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากในการสร้างโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์แบบเปลือกบาง (Shell Element) เนื่องจากต้องทำการสร้าง Mid-Surface แล้ว เชื่อมโยงรอยต่อบริเวณฉากทั้งหมดเข้าด้วยกัน อีกทั้งต้องกำหนดคุณลักษณะด้านความหนาให้ทั่วทั้งโมเดล ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างโมเดลค่อนข้างมาก MSC APEX เป็นซอฟต์แวร์ด้าน FEA ที่มีเครื่องมือการทำ Mid-Surface และ Mesh ที่ง่ายและชาญฉลาด ช่วยลดเวลาการโมเดล และได้ผลการคำนวณที่แม่นยำจากการประมวลผลของ MSC Nastran ร่วมทดสอบ MSC APEX ไปกับเราผ่าน Workshop ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. Expert Tools for Mid-Surface Mesh 2. Mid-Surface mesh in plastic part with structural analysis วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ […]