sireepark mahidol

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งที่ 1 แพทย์แผนไทยประยุกต์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 3 พนักงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) คุณวุฒิปวส. จำนวน 3 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/jobs/ หรือโทรสอบถาม 02-441-5272-4