Skyworth Group เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโตเกือบ 20% ขณะอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแตะ 19.7%

Skyworth Group เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโตเกือบ 20% ขณะอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแตะ 19.7%

Skyworth Group เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโตเกือบ 20% ขณะอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแตะ 19.7%

Skyworth Group (00751.HK) ได้ประกาศผลประกอบการระหว่างกาลประจำปี 2562 เมื่อช่วงหลังเวลาทำการของวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเครือบริษัทมีผลประกอบการอยู่ที่ 1.723 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแตะ 19.7% จากระดับ 17.3% ในปีก่อนหน้า เครือบริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีและกำไรสุทธิอยู่ที่ 562 ล้านหยวน (ประมาณ 78.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 348 ล้านหยวน (ประมาณ 48.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 46% และ 20.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทได้ลงทุนไป 908 ล้านหยวน (ประมาณ 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเพิ่มขึ้นถึง 20.6% ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะคุณภาพสูงหลายรายการ เพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน ขณะที่ฐานะทางการเงินของบริษัทก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยมีมูลค่าเงินทุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นแตะ 4.265 พันล้านหยวน […]